TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Lõputööde kaitsmine õppekavadel Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus

Diplomitööde kaitsmine õppekaval Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus toimus

8. juunil 2017 kell 9:00 – 15:00 ruumis 217

Komisjoni esimees: Alar Krist
Komisjoni koosseis: Guido Leibur, Tiina Seeman, Valdo Praust, Toomas Lepikult

 • Täisautomaatne reaalaja laenuprotsessi süsteem Upgraded Technologies Inc. Näitel
  Marko Metsoja
 • Organisatsiooni õhustiku mõõtmise rakenduse äri- ja süsteemianalüüs
  Jaan Pakk
 • Riigiasutuse tegevusprotsesside ja infosüsteemi analüüs Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse meremeeste diplomeerimise osakonna näitel
  Aleksei Uljanov
 • Reliisiprotsesside automatiseerimine ja tootekvaliteedi eelverifitseerimine Skype Technologies OÜ näitel
  Matten Mätlik
 • Mõõtevaradega seotud tegevuste integreerimine Elektrilevi OÜ põhiprotsessidesse
  Aivar Rebase
 • Helmes ASi üksustevahelise arveldamise protsessi parendamine
  Sandra Suviste
 • Hoiuste haldusprotsesside analüüs ja parendamine Bigbank AS-i näitel
  Ly Haiba
 • Veebimajutuse teenuse analüüs Telia Eesti ASi näitel
  Vjatšeslav Antipenko
 • IT lahendus logistilise teenuse omahinna arvutamiseks
  Andres Gavriljuk
 • Kasutajate ootused ja eelistused treeningrakenduste funktsionaalsuse arendamise alusena
  Iren Irbe
 • Keskse infosüsteemi analüüs ja prototüüpimine juhtideta tarkvaraarendusettevõttele
  Svea Anijago

9. juunil 2017 kell 10:00 – 15:00 ruumis 217

Komisjoni esimees: Valdo Praust
Komisjoni koosseis: Alar Krist, Toomas Lepikult, Paul Leis, Guido Leibur

 • Semantilise kihi migratsiooni analüüs SAP Business Intelligence keskkonnas Swedbanki näitel
  Aleksei Gorov
 • Eesti Haigekassa talitluspidevuse planeerimine
  Katre Kuklase
 • Kinnisvara kliendipäevade rakenduse analüüs City24.ee näitel
  Lauri Laidna
 • Kindlustusfirma infosüsteemide arendusvajaduste analüüs seoses andmekaitse regulatsiooniga
  Maksim Maškin
 • Projektihalduskeskkonna rakendamise analüüs tööjõuteenuste firmas
  Ruth Mägi
 • Intsidentide halduskeskkonna loomine Eesti Haigekassas
  Getter Ree
 • Telia Eesti AS-i sidevõrgu veebikaartide tarkvara konsolideerimise analüüs
  Gerda Spuul
 • Ettevõtte IT-teenuste halduse tarkvara väljavahetamine Elisa Eesti AS-i näitel
  Eva Tiits
 • E-poe infosüsteemi liidestamise analüüs Omniva näitel
  Terje Vingisaar
 • Engage.re platvormi kasutatavuse analüüs
  Vanessa Vorteil