TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Teadaanne IT Kolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli ühinemisest

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid 16. novembril 2016.a lepingu Eesti Infotehnoloogia Kolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli ühinemiseks. Ühinemise kuupäev on 01.08.2017.a.

Alates 01.08.2017.a on Eesti Infotehnoloogia Kolledž Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna struktuuriüksus IT Kolledž.

Õppeasutuste ühinemise eesmärk on koondada IKT esimese astme õpe ühtseks tervikuks, ühendades EIK rakenduslikkuse ja paindlikkuse TTÜ akadeemilisuse ja teadusliku potentsiaaliga, luues üliõpilastele laiemad valikuvõimalused rakendusliku või akadeemilise suuna valikul ning tõstes lõpetajate kvaliteeti ja kvantiteeti.

01.08.2017.a lähevad vastavalt Võlaõigusseaduse § 180 lõigetele 1 ja 2 Tallinna Tehnikaülikoolile üle kõik Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Eesti Infotehnoloogia Kolledžiga seotud õigused ja kohustused (sh lepingud).

Tallinna Tehnikaülikooli rekvisiidid:

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
registrikood: 74000323
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
tel 620 2002 (E-R 8.30–17.00)
faks 620 2020
ttu@ttu.ee
www.ttu.ee

AS SEB Pank
IBAN: EE201010052037382001
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
KMKR number: EE100224841

IT Kolledži aadress ja töötajate kontaktandmed ei muutu.

Lisainfo:

Peeter Lorents
Rektori kt
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
tel 6285 820
peeter.lorents@itcollege.ee
www.itcollege.ee