TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži lõpetas XV lend, tunnustati parimaid õppejõude ja aasta toetajat

Eesti Infotehnoloogia Kolledži XV lend

2017. aasta juunikuu 16. päeval toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledži XV lennu pidulik lõpuaktus Rahvusooper Estonia teatrisaalis, kus 97 edukat lõpetajat said IT Kolledži diplomi.

IT Kolledži lõpetasid cum laude IT süsteemide arenduse õppekaval Sergei Fatejev, Tanel Peet, Margit Scheler ja Infosüsteemide analüüsi õppekaval Lauri Laidna, Matten Mätlik.

2017. aasta parima diplomitöö, mis valiti välja paljude suurepäraste diplomitööde hulgast, kirjutas Tanel Peet teemal “Automaatne linnuhäälte klassifitseerimine konvolutsiooniliste võrkude abil“ („Automatic Classification of Bird Vocalizations Using Convolutional Neural Networks“). Diplomitöö juhendaja oli Carlos Ferreira ja diplomitöö konsultant oli IT Kolledži õppejõud Linnar Viik.

Tanel Peet lõpetas cum laude IT süsteemide arenduse õppekava ja pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi – Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2017.

Lõpuaktusel andis IT Kolledži rektori kt Peeter Lorents üle IT Kolledži Aasta Toetaja 2017 tiitli suurepärase koostöö eest juhtivale IT Kolledži praktikapartnerile Net Group OÜ-le, kes pakub lisaks paljudele põnevatele praktikakohtadele IT Kolledži tudengitele ettevõttekülastusi ja on läbi viinud avalikke loenguid tarkvaraarendusest kõigile huvilistele.

Lõpuaktusel tunnustati ka IT Kolledži parimaid õppejõude. IT Kolledži Aasta Õppejõud 2017 on Kristiina Hakk, kes tudengite arvates on karm aga õiglane, ideaalne õppejõud reaalainete õpetamisel. Õppejõud, kes on igati üliõpilasi toetav ja motiveeris neid ainete omandamisel, lisaks andis tudengitele põhjalikku tagasisidet. Kõik oli perfektselt läbi mõeldud ja puhas rõõm oli tunnis käia! Tudengid on tänulikud saadud teadmiste eest!

IT Kolledži Suurepärane Õppejõud 2016/2017 õppeaastal on Kaido Kikkas, kes on IT Kolledži tudengite arvates kaasav ja entusiastlik õppejõud, kes panustab tudengite silmaringi laiendamisse, keda tudengid hindavad kui vastutulelikku, toetavat ja sõbralikku isiksust. Õppejõud, kes annab tudengitele kiirelt tagasisidet, kelle õppematerjalid on mitmekesised. Õppejõu loengut rikastavad „reklaamipausid“, mis suunavad tudengeid googeldama ja raamatuid lugema.

IT Kolledži Suurepärane Õppejõud 2016/2017 õppeaastal on Toomas Lepikult, kes on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui sõbralik ja konkreetne õppejõud, kes on abivalmis nii loengute ajal kui ka viitsis tudengitega tegeleda vabast ajast. Tema loengud olid konkreetsed ja õppematerjalid hästi läbi mõeldud. Toomas Lepikult`i koordineerimisel on jõudnud diplomitöö kaitsmiseni kõik 976 Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetajat.

IT Kolledži Parim Külalisõppejõud 2016/2017 õppeaastal on Mikk Mangus, kes on IT Kolledži tudengite arvates väga toetav kompetentne õppejõud, kes oskab tudengitele oma praktilisi teadmisi hästi edastada, vastab kiiresti kirjadele, on abivalmis ja soodustas igati tudengite aktiivset osalemist õppetöös. Mikk Mangus on ka IT Kolledži V lennu vilistlane, lõpetades 2007. aastal IT süsteemide arenduse õppekava.

IT Kolledži Parim Uus Külalisõppejõud 2016/2017 õppeaastal on Dario Hamidi, kes on IT Kolledži tudengite hinnangul suurepäraste teadmistega õppejõuks sündinud isiksus, kelle õpetamismeetodid panid tudengeid sügavavuti õppima. Õppejõud, kes oskab tudengeid suurepäraselt inspireerida ja motiveerida.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži XV lennu pidulikul lõpuaktusel pidas vilistlaste nimel suurepärase kõne IT Kolledži III lennu vilistlane Agu Leinfeld, kes 2004/2005 õppeaastal lõpetas IT süsteemide administreerimise õppekava.

XV lennu lõpetajate nimel pidas kõne Gerda Spuul, kes lõpetas Infosüsteemide analüüsi õppekava.

Lõpuaktuse muusikaliste etteastete eest kandis hoolt Segakoor Noorus ja dirigent Maarja Helstein.

FOTOD: IT Kolledži XV lennu lõpuaktuse fotod asuvad www.flickr.com/itcollege_ee/albums

VIDEOD: IT Kolledži XV lennu lõpuaktuse videoklippe saab vaadata IT Kolledži YouTube`i kanalist www.youtube.com/estonianitcollege.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

1.augustil 2017 ühinevad Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja hakkab kandma nime TTÜ IT Kolledž. Alates 2017. aastast toimub vastuvõtt uutele bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavadele (www.itcollege.ee/sisseastujale).

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel +372 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee