TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tudengite liitumisjärgne ametlik meiliaadress

24. okt. 2017  Teated tudengitele Uudised

Hea tudeng!

Pöörame tähelepanu, et Tallinna Tehnikaülikooliga liitumisel genereeriti Teile TTÜ meiliaadress (@ttu.ee konto), ning see on aadress, millele on suunatud edaspidi kõik õppeasutuse poolt edastatud ametlik info. IT Kolledžis kasutusel olnud ametlik meiliaadress eesnimi.perekonnanimi@itcollege.ee töötab, kuid seda ei kasutata edaspidi ametliku info edastamisel. Kõikidesse õppetööga ja õppeasutusega seonduvatesse meililistidesse olete samuti lisatud TTÜ meiliaadressiga (@ttu.ee).

Selleks, et kõik vajalik info jõuaks Teieni, on kolm võimalust:

  1. Te jälgite jooksvalt TTÜ meilikontot
  2. Te suunate TTÜ meilikontole laekuvad teated oma isiklikule eelistatud meiliaadressile
  3. Te suunate TTÜ meilikontole laekuvad teated seni ametliku kanalina kasutuses olevale IT Kolledži meilikontole

Juhised TTÜ meiliaadressi ümbersuunamiseks leiate siit: https://wiki.ttu.ee/et/juhendid/it/doc/e-mail/forwarding

Kokkuvõttes on igal tudengil valikuvõimalus- kas jätkata senise väljakujunenud infokanali (postkasti @itcollege.ee) kasutamist, võtta kasutusele uus @ttu.ee postkast või suunata kogu info isiklikule meilile. Oluline on, et olete enda jaoks sobiva lahenduse valinud, vajadusel vastava suunamise ttu.ee postkastis teinud ning kõik vajalik info, sh TTÜ IT teaduskonnast ning TTÜ kesksetest kanalitest tulev info, jõuaks postkasti, mida jooksvalt jälgite.

Erandina on käesolev info saadetud nii Teie @itcollege.ee meiliaadressile kui isiklikule meiliaadressile.

———-

Students official e-mail account after merger

Dear Student,

We hereby bring out that after merging with Tallinn University of Technology an official e-mail address was generated for You (Your personal TUT code@ttu.ee) and this address is to where all the official information will be sent in the future. The @itcollege.ee address is still functioning but official information and notifications will not be sent to it. To all the mailing-lists regarding Your studies You have also bee added using the @ttu.ee address.

In order for You to receive all the necessary information, there are three possibilities:

  1. You will use the @ttu.ee e-mail account
  2. You will forward the @ttu.ee e-mail account to Your personal e-mail
  3. You will forward the @ttu.ee e-mail account to @itcollege.ee e-mail account

You will find the instructions for forwarding from here: https://wiki.ttu.ee/en/juhendid/it/doc/e-mail/forwarding

As an exception this message has been sent to both Your @itcollege.ee account and Your personal e-mail account.