TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tallinna linn ja TTÜ IT Kolledž allkirjastasid lepingu, mille alusel makstakse IT stipendiume

Toomas Sepp ja Peeter Lorents.

Tallinna Linnasekretär Toomas Sepp ja Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži direktor Peeter Lorents kirjutasid teisipäeval alla lepingule, millega pandi paika Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi konkursi tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

IT stipendiumi hakatakse stipendiaatidele maksma avaliku konkursi alusel. Toetus igaks kalendriaastaks määratakse Tallinna linna eelarves summas kuni 5800 eurot kalendriaastas.

Tallinna linnasekretäri Toomas Sepa sõnul on stipendiumi loomise eesmärk motiveerida TTÜ IT Kolledži õppekavade tudengeid osalema Tallinna linnale huvipakkuvates IT projektides või IT lahenduste väljatöötamisel, kirjutama lõputööd, ainetööd või kursusetööd Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.

TTÜ IT Kolledži direktori Peeter Lorentsi sõnul on eduka e-riigi toimimise eelduseks tagada IT-spetsialistide ettevalmistuse juures ka teadlikkus avaliku sektori IT-alastest väljakutsetest ja toimimismehhanismidest. Tallinna linna IT stipendium aitab tänuväärselt tõsta omavalitsustega seonduvaid IT-teemasid tudengite vaates fookusesse.

Stipendiumi makstakse aastas vähemalt kolmele stipendiaadile. Stipendiumi konkursi korraldab TTÜ IT Kolledž. Stipendiaadid valib välja neljaliikmeline komisjon, mille koosseisu kuulub ka Tallinna linna esindaja.

Uue sihtotstarbelise toetuse lepingu sõlmimise tingis asjaolu, et 1. augustil 2017.a. ühinesid Eesti Infotehnoloogia Kolledž ja Tallinna Tehnikaülikool, millest sündis Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna struktuuriüksus IT Kolledž.

Tallinna linna poolt on makstud IT stipendiume juba 2009. aastast alates, kokku on stipendiumidega tunnustatud 20 projekti.

Uudis: Tallinn.ee