TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tallinna linna IT stipendium – Taotluse esitamise tähtaeg 11.04.2018 kell 12:00

22. märts 2018  Teated tudengitele Uudised

Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi eesmärk on motiveerida TTÜ IT Kolledži tudengeid:

  • osalema Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel;
  • kirjutama lõputööd või üksikjuhtudel ainetööd/kursusetööd Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.

Stipendiumi aluseks on Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi statuut (lisa 1).

2017/2018 õppeaasta kevadsemestril toimub avalik konkurss kolmele stipendiumile. Stipendiumi suuruseks on 1400 eurot, mis makstakse stipendiaadile välja kahes osas vastavalt stipendiumilepingule.

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on Tallinna Tehnikaülikooli immatrikuleeritud ning ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • kes õpivad osa- või täiskoormusega õppes ja on läbinud esimese õppeaasta õppeained;
  • kes õpivad järgmistel rakenduskõrghariduse õppekavadel:

-IT süsteemide administreerimine;
-IT süsteemide arendus;
-Infosüsteemide analüüs;
-Küberturbe tehnoloogiad.

  • kelle kaalutud keskmine hinne taotlemisele eelneval semestril oli vähemalt 3,5;
  • kes osalevad Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides, IT-lahenduste väljatöötamises või kes kirjutavad lõputööd, üksikjuhtudel ainetööd/kursusetööd Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.

Kandideerimiseks tuleb saata taotlus IT Kolledži direktori nimele aadressile stipendium@itcollege.ee, kus teemareal („Subject“) on „Tallinn 2018“. Kirjale tuleb lisada:

  • Curriculum vitae (kehtivate kontaktandmetega)
  • Stipendiumi taotluse aluseks oleva projekti kirjeldus

Küsimused seoses kandideerimisega on oodatud e-posti aadressile stipendium@itcollege.ee. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi taotlust, kavandatava projekti seotust Tallinna linnale huvipakkuvate teemadega ja tudengi keskmist hinnet.

UUS taotluse esitamise tähtaeg on 11. aprill 2018. a. kell 12:00.

Eelnevatel aastatel Tallinna Linnakantselei ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (Eesti Infotehnoloogia Kolledži pidaja) poolt IT stipendiumiga tunnustatud projektide loetelu on lisatud käesoleva dokumendi lõppu (lisa 2).
1) Lisa 1: Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi statuut
2) Lisa 2: Ülevaade Tallinna Linnakantselei ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (Eesti Infotehnoloogia Kolledži pidaja) poolt IT stipendiumiga tunnustatud projektidest.

Lisa 1 ja Lisa 2

20.03.2018 Tallinna linn ja TTÜ IT Kolledž allkirjastasid lepingu, mille alusel makstakse IT stipendiume

 

Tallinn City Scholarship