TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

TTÜ IT Kolledži direktorina asub ametisse Kalle Tammemäe

2.aprillist 2018 asub TTÜ IT Kolledži direktorina ametisse dotsent Kalle Tammemäe.

Kalle Tammemäe oli aastatel 2000-2010 Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor, seejärel aastatel 2011-2013 Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor. Ta on aastaid töötanud TTÜ infotehnoloogia teaduskonna õppejõuna ning on ka praegu teaduskonna arvutisüsteemide instituudi dotsent.

Kalle Tammemäe on Tallinna Tehnikaülikooliga tööalaselt seotud alates 1981. aastast, kui lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis arvutitehnika eriala ning omandas süsteemiinseneri diplomi. 1997. aastal lõpetas Tammemäe TTÜ doktorantuuri. 2008. aastal pälvis Kalle Tammemäe Eesti Vabariigi Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi tunnustamaks tema panust Eesti Infotehnoloogia Kolledži käivitamisel.

Kalle Tammemäe CV ja erialased publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.

Kuni 2. aprillini täitis TTÜ IT Kolledži direktori ametikohustusi dotsent Peeter Lorents, kes jätkab TTÜ IT Kolledži õppejõuna ning jääb vastutama kolledži kõrgetasemelise väliskoostöö eest. Peeter Lorentsi töö üheks oluliseks tulemuseks oli TTÜ ja IT Kolledži liitumise edukas elluviimine.

Direktori tööülesanded on tähtajatu iseloomuga. Direktor kannab vastutust kolledži õppe- ja arendustegevuse eest ning korraldab kolledži igapäevast finants- ja haldustegevust.

 

Lisainfo:

Gert Jervan
TTÜ infotehnoloogia teaduskonna dekaan
Tel 620 2261
E-post: gert.jervan@ttu.ee