TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ühe pilguga

Omanik: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)
Asutatud: 29. märts 2000 asutati Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, mille esimeseks ülesandeks oli IT Kolledži loomine ja haldamine.
17. mail 2000 väljastati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt IT Kolledžile esimene koolitusluba.
Asutajad: Eesti Vabariik (esindaja Haridus- ja Teadusministeerium), Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Telekom, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).
Staatus: Eraõiguslik rakenduskõrgkool
Akrediteerimine: IT Kolledži õppekavad IT süsteemide arendus, IT süsteemide administreerimine, Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus kuuluvad informaatika ja infotehnoloogia õppekavade gruppi.IT Kolledžile on antud 21.08. 2010 VV määruse nr. 178 “Kõrgharidusstandard” lisa 3 alusel tähtajatu õppe läbiviimise õigus.
Aadress: Raja 4C, 12616 Tallinn
Erialad: IT süsteemide arendus,
IT süsteemide administreerimine,
Infosüsteemide analüüs,
Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).
Õppeaeg: 3 aastat
Ainepunkte lõpetamiseks: 180 EAP Euroopa ainepunktisüsteemi järgi ehk 120 ainepunkti (AP) Eesti ainepunktisüsteemi järgi
Lõpetamisel: rakenduskõrghariduse diplom
Rahvusvahelised sertifitseerimisprogrammid:
Õppekavadesse on integreeritud:
Cisco Networking Academy Program
Microsoft IT Academy
Oracle Academic Initiative
Linux Professional Institute
Õppekeel: eesti keel, osaliselt inglise keel
Tudengite arv: üle 890 (2012)
Riiklik koolitustellimus:

2003/04 õa. – 75 õppekohta
2004/05 õa. – 90 õppekohta
2005/06 õa. – 90 õppekohta
2006/07 õa. – 90 õppekohta
2007/08 õa. – 100 õppekohta
2008/09 õa. – 100 õppekohta
2009/10 õa. – 100 õppekohta
2010/11 õa. – 100 õppekohta
2011/12 õa. – 110 õppekohta
2012/13 õa. – 125 õppekohta

Lõpetajaid: 728 (jaanuar 2015)
Akadeemiline kalender: Kaks 20-nädalast semestrit õppeaastas
Õpperuumid: 220-kohaline kaldauditoorium, 140-kohaline auditoorium, 2 väiksemat auditooriumit, 2 seminariruumi, keeleklass, 4 arvutiklassi (à 25 arvutiga), 3 laborit: Cisco, robootika ja multimeedia (3 Apple Macintosh arvutiga); lisaks Elioni ja Ericssoni toetusel loodud kommunikatsiooni ja infotehnoloogia arenduskeskus.
Arvutivõrk: 157 PC-ga LAN, 8 serverit (SUNSparc, Intel)
Interneti püsiühendus: Sise/välis 100 Mbit/s / 1 Gbit/s, WiFi (traadita Internet) 54 Mbit/s 802.11 a/b/g
Raamatukogu: Erialane kirjandus, perioodika, CD/DVD-ROM-id, CD/DVDkirjutajad, ID-kaardi lugejad, skanner, 8 PC-d, lisaks olemas ka laptopi võrguühenduse võimalused.
Tänu Avatud Eesti Fondi ja Microsofti toetusele on raamatukogus erialakirjandust, mida Eesti avalikes raamatukogudes ei leidu.
 Õppemaks: 2010/11 õa. ainepunktipõhine õppemaks alates 34,5 € (540 krooni)/EAP
 Stipendiumid: Stipendiumifond loodi aastal 2000 Avatud Eesti Fondi juures. Alates aastast 2001 eraldab stipendiume Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.
 Stipiendiume on eraldanud: Avatud Eesti Fond, Datel, Elion, EMT, SEB Pank, Swedbank (endine Hansapank), Hewlett-Packard, IBM Eesti, Microlink, Microsoft, Nokia, Oracle, Santa Monica Networks, Starman, Skype, Tallinna linn, Tele2, BCS.
 Suurimad finantstoetused: Eesti Vabariik – 26 miljonit krooni, Rootsi Valitsus/NUTEK – 5 miljonit krooni, Eesti Telekom – 2 miljonit krooni, Hansapank – 1,2 miljonit krooni, TeliaSonera – 1 miljon krooni.
Tark- ja riistvara on annetanud: 3K Group, Cisco Systems, Elion, Ericsson, Hewlett-Packard, IM Arvutid AS, Liewenthal Electronics, Microlink, Microsoft, Oracle, Siemens, SPSS Inc., Sybase.
Kuldtoetajad: Nutek (Swedish Business Development Agency), Oracle, Microsoft, Swedbank, Sybase, SPSS Inc., Elion
Miljonitoetaja: TeliaSonera
Suurtoetajad: EMT, Cisco Systems, Hewlett-Packard ja Telegrupp

Kontakt:
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, Tallinn, 12616
Tel: +372 628 5800
Faks: +372 628 5801
e-mail: info@itcollege.ee
Skype
: callto://info_itcollege