TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

BCS stipendium

Baltic Computer Systems ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

Baltic Computer Systems stipendium IT Kolledži tudengile

Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS stipendiumifond on loodud toetamaks edukate Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi aluseks on Baltic Computer Systems AS stipendiumi statuut.

Stipendiumifondi suurus 2013/2014 õppeaastal on 1400 eurot, millest kevadsemestril antakse välja 1 stipendium. Stipendiumi suurus on 1400 eurot (st. 350 eurot kuus, perioodil veebruar 2014 kuni mai 2014).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2013/2014 õppeaasta kevadsemestril akadeemilisel puhkusel;
  • kes õpivad IT süsteemide administreerimise õppekaval;
  • kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud;
  • kelle 2013/2014 õppeaasta sügissemestri kaalutud keskmine hinne on taotlemise hetkel vähemalt 3,5.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus:

  • teemareal (“Subject“) on märgusõna “BCS 2014“;
  • kirjale on lisatud Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
  • motivatsioonikiri (pikkus max 2000 tähemärki) – põhjendus stipendiumi taotlemise kohta, kus on kirjeldatud tudengi õppetöö välist tegevust (sh osavõtt tudengiorganisatsioonide tööst, IT Kolledži esindamine meedias ja avalikel üritustel).

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse:

  • esitatud taotluse põhjendatust;
  • tudengi õpitulemusi;
  • tudengi valmisolekut läbida praktika BCS’is või huvitatust osaleda BCS’i poolt pakutavates projektides.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2014. a kell 24.00

Lisainfo:
Merle Varendi
e-post: merle.varendi@itcollege.ee
tel.       6285 812