TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Telia stipendium

Telia Eesti AS ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (IT Kolledži pidaja) kuulutavad välja stipendiumikonkursi:

Telia stipendium

Telia  stipendium on loodud toetamaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul.
Stipendiumi aluseks on Telia stipendiumi statuut.

Stipendiumifond on 2016/2017 õppeaastal 4500 eurot, millest sügissemestril antakse välja 3 stipendiumi. Stipendiumi suurus on 1500 eurot (perioodil märts kuni juuni 2017).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2016/2017 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
  • kes õpivad täiskoormusõppes;
  • kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 4,0;
  • kellel puudub töösuhe konkureerivate ettevõtetega;
  • kellele ei ole samaaegselt eraldatud teiste ettevõtete stipendiume  õpinguteks IT Kolledžis.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus teemareal  (“Subject“) on märgusõna “Telia  2017“.

Kirjale tuleb lisada:

  • Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
  • motivatsioonikiri (pikkus ca 2000 tähemärki) – põhjendus stipendiumi taotlemise kohta, kus on kirjeldatud ka õppetöövälist tegevust (sh osavõtt tudengiorganisatsioonide tööst, IT Kolledži esindamine meedias ja avalikel üritustel).

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse:

  • stipendiumitaotluse põhjendatust;
  • tudengi perspektiivikust tööturul (sh stipendiumit eraldavas ettevõttes);
  • tudengi varasemat õppeedukust;

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. märts 2017. a kell 15.00

 

Lisainfo:
Merle Varendi
e-post: merle@itcollege.ee
tel:  6285812