TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Elioni stipendium

Elion Ettevõtted AS ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

Elioni stipendium IT Kolledži tudengile

Elioni õppestipendiumi fond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi aluseks on Elioni stipendiumi statuut.

Stipendiumifondi suurus on 2013/2014 õppeaastal 6000 eurot, millest kevadsemestril antakse välja 2 stipendiumi. Stipendiumi suurus on 1500 eurot (st. 300 eurot kuus, perioodil veebruar 2014 kuni juuni 2014).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

 • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2013/2014 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
 • kes õpivad täiskoormusõppes (v.a. esimese ja viimase semestri tudengid);
 • kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud;
 • kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 4,0;
 • kellele ei ole samaaegselt eraldatud teisi rahalisi stipendiume õpinguteks IT Kolledžis;
 • kellel puudub töösuhe Eesti Telekomi ja konkureerivate telekommunikatsiooni ettevõtetega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus:

 • teemareal (“Subject“) on märgusõna “Elion 2014“;
 • kirjale on lisatud Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
 • motivatsioonikiri (pikkus ca 2000 tähemärki) – põhjendus stipendiumi taotlemise kohta, kus on kirjeldatud:
  • õppetöövälist tegevust (sh osavõtt tudengiorganisatsioonide tööst, IT Kolledži esindamine meedias ja avalikel üritustel);
  • tudengi huvide seotust Elioniga.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse:

 • taotluse põhjendatust ehk tudengi motivatsiooni;
 • tudengi perspektiivikust tööturul (sh stipendiumit eraldavas ettevõttes);
 • tudengi varasemat õppeedukust.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16.veebruar 2014. a kell 24.00

Lisainfo:
Merle Varendi
e-post: merle@itcollege.ee
tel:  6285 812