TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

EMT stipendium

AS EMT ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

EMT stipendium IT Kolledži tudengile

EMT õppestipendiumite fond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi aluseks on EMT stipendiumi statuut

Stipendiumifondi suurus 2013/2014 õppeaastal on 6000 eurot, millest kevadsemestril antakse välja 2 stipendiumi. Stipendiumi suurus on 1500 eurot (st. 300 eurot kuus, perioodil veebruar 2014 kuni juuni 2014).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

 • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2013/2014 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
 • kes õpivad täiskoormusõppes (v.a. esimese ja viimase semestri tudengid);
 • kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud;
 • kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 4,0;
 • kellel puudub töösuhe Eesti Telekomi ja konkureerivate telekommunikatsiooni ettevõtetega;
 • kellele ei ole samaaegselt eraldatud teisi ettevõtete stipendiume  õpinguteks IT Kolledžis.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus:

 • teemareal (“Subject“) on märgusõna “EMT 2014“;
 • kirjale on lisatud Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
 • motivatsioonikiri (pikkus ca 2000 tähemärki) – põhjendus stipendiumi taotlemise kohta, kus on kirjeldatud ka:
  • õppetöövälist tegevust (sh osavõtt tudengiorganisatsioonide tööst, IT Kolledži esindamine meedias ja avalikel üritustel);
  • tudengi huvide seotust EMT-ga.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse:

 • taotluse põhjendatust ehk tudengi motivatsiooni;
 • tudengi perspektiivikust tööturul (sh stipendiumit eraldavas ettevõttes);
 • tudengi varasemat õppeedukust;

Taotluste esitamise tähtaeg on 16.veebruar 2014. a kell 24.00

 

Lisainfo:
Merle Varendi
e-post: merle@itcollege.ee
tel:  6285812