TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Erialastipendium

IT Kolledž koostöös Sihtasutusega Archimedes kuulutavad välja stipendiumikonkursi:

Erialastipendium

Erialastipendium on loodud riigile prioriteetsete valdkondade üliõpilaste õpingute toetamiseks. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi määramise aluseks on erialastipendiumi statuut.
2016/2017 õppeaasta kevadsemestril antakse välja vähemalt 300 stipendiumi.  Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus (perioodil veebruar  kuni juuni2017).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud alates 2013/2014 õppeaastast;
  • kes õpivad täiskoormusega õppekava nominaalaja piires;
  • kes ei viibi 2016/2017 õppeaasta kevadsemestril akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi eraldamise otsustab stipendiumikomisjon taotluse esitanud tudengite pingerea alusel:Pingerea koostamisel lähtutakse läbitud õpingute mahu (VÕTA’t arvestamata) ja sügissemestri lõpu seisuga kaalutud keskmise hinde alusel arvutatud koefitsiendist.

Stipendiumikomisjonil on õigus mitte määrata stipendiumit tudengile kellel on õppevõlgnevused (rohkem kui 4 õppevõlgnevust) ja muuta proportsioone stipendiumite jagunemisel õppekavade vahel 10% ulatuses arvestades taotluste alusel koostatud pingerea tulemusi ja stipendiumite arvu. Stipendiumile on õigus kandideerida ka tudengil, kellele on samaaegselt määratud muu stipendium.

Stipendiumi taotlemine toimub ÕIS’is

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017. a kell 24.00

Küsimuste korral saada e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus teemareal (“Subject”) on märgusõna “Erialastipendium”.

Lisainfo:
Merle Varendi
tel. 628 5812