TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ericssoni stipendium

Ericsson Eesti AS ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

Ericssoni stipendium IT Kolledži tudengile

Ericssoni õppestipendiumi fond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi aluseks on Ericssoni stipendiumi statuut.
Stipendiumifondi suurus 2012/2013 õppeaastal on 6000 eurot, millest kevadsemestril antakse välja 2 stipendiumi. Stipendiumi suurus on 1500 eurot (st. 300 eurot kuus, perioodil veebruar 2013 kuni juuni 2013).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

 • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2012/2013 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
 • kes õpivad täiskoormusõppes;
 • kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud;
 • kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 4,0;
 • kellele ei ole samaaegselt eraldatud teisi rahalisi stipendiume õpinguteks IT Kolledžis.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus:

 • teemareal (“Subject“) on märgusõna “Ericsson 2013“;
 • kirjale on lisatud Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
 • motivatsioonikiri (pikkus ca 2000 tähemärki) – põhjendus stipendiumi taotlemise kohta, kus on kirjeldatud ka:
  • õppetöövälist tegevust (sh osavõtt tudengiorganisatsioonide tööst, IT Kolledži esindamine meedias ja avalikel üritustel);
  • tudengi huvide seotust AS Ericssoniga.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse:

 • taotluse põhjendatust ehk tudengi motivatsiooni;
 • tudengi perspektiivikust tööturul (sh stipendiumit eraldavas ettevõttes);
 • tudengi algava semestri deklaratsiooni ja varasemat õppeedukust.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 12.veebruar 2013. a kell 24.00

Lisainfo:
Merle Varendi
stipendiumiprogrammi koordinaator
e-post: merle@itcollege
tel: 628 5812