TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Hansab stipendium

Ellore_Logo

Ellore OÜ (Hansab Grupp) ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

Hansab stipendium

Hansabi õppestipendiumi fond on loodud motiveerimaks edukate Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi aluseks on Hansab stipendiumi statuut.  2016/2017 õppeaastal on Ellore OÜ eraldanud  IT Kolledžile kaks õppestipendiumi, millest üks stipendium anti välja sügissemestril ja kevadsemestril antakse välja  üks stipendium summas 1500 eurot (st 300 eurot kuus perioodiks veebruar – juuni 2017).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2016/2017 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
  • kes õpivad täiskoormusega;
  • kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud;
  • kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 3,8;
  • kellele ei ole samaaegselt eraldatud teisi firmastipendiume õpinguteks IT Kolledžis.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus teemareal (“Subject“) on märgusõna “Hansab 2017” Kirjale tuleb lisada:

  • Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
  • motivatsioonikiri (pikkus ca 1500 tähemärki) – põhjendus stipendiumi taotlemise kohta, kus on kirjeldatud ka õppetöövälist tegevust (sh töökogemus, osavõtt tudengiorganisatsioonide tööst, IT Kolledži esindamine meedias ja avalikel üritustel).

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse:

  • taotluse põhjendatust;
  • tudengi perspektiivikust tööturul (stipendiumit eraldavas ettevõttes) – CV-de ja motivatsioonikirjade alusel  teise vooru valitud kandidaatidega toimuva vestluse alusel;
  • tudengi varasemat õppeedukust.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. veebruar 2017. a kell 24.00

Lisainfo:
Merle Varendi
e-post: merle@itcollege.ee
tel: 6285812