TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Kolledži stipendium

IT Kolledži stipendium

Eesti Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi: IT Kolledž) stipendiumifond on loodud väärtustamaks IT Kolledži tudengite ühiskondlikku aktiivsust ja huvi enesetäiendamise vastu. Stipendium on ühekordne rahaline toetus  mida on võimalik taotleda üliõpilasesinduse tegevuses aktiivselt osaleval üliõpilasel ja  üliõpilastel, kes esindavad Kolledžit rahvusvahelistel intensiivkursustel või muudel üritustel.
Stipendiumi maksmise aluseks on Kolledži stipendiumi statuut. Stipendiumifondi suurus 2017 aasta kevadsemestril on  960 eurot, millest antakse välja viis stipendiumi ‘a 192 eurot.

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2016/2017 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
  • kes õpivad täiskoormusõppes;
  • kes on aktiivselt panustanud IT Kolledži üliõpilasesinduse tegevustesse.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus:

  • teemareal (“Subject“) on märgusõna “Kolledži stipendium“;
  • lühiülevaade tegevustest üliõpilasesinduses (ei pea lisama manusena, võib kirjutada e-kirjas)

Stipendiumi eraldamisel arvestatab stipendiumikomisjon kandidaadi panust üliõpilaselu tegevuses.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2017. a kell 24.00

Lisainfo:
Merle Varendi
stipendiumiprogrammi koordinaator
tel: 628 5812