TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tallinna linna stipendium

Tallinna Linnakantselei ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (IT Kolledži pidaja) kuulutavad välja stipendiumikonkursi

Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumile

Tallinna linna infotehnoloogia stipendium on loodud Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengite praktiliste oskuste arendamiseks  õpingute lõpetamise perioodil. Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida IT Kolledži tudengeid osalema IT-alastes projektides ja IT-lahenduste väljatöötamisel diplomitöö või projekti raames.
Stipendiumi aluseks on Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi statuut

2016/2017 õppeaasta kevadsemestril toimub avalik konkurss kolmele stipendiumile.
Stipendiumi suuruseks on 1740 eurot, mis makstakse stipendiaadile välja kahes osas vastavalt stipendiumilepingule.

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes on IT Kolledžisse immatrikuleeritud ja ei viibi 2016/2017 õppeaastal akadeemilisel puhkusel;
  • kes õpivad osa- või täiskoormusõppes ja on läbinud esimese õppeaasta;
  • kelle kaalutud keskmine hinne taotlemisele eelneval semestril oli vähemalt 3,5;
  • kes osalevad või kavandavad osalemist IT-alastes projektides, IT lahenduste väljatöötamisel (lõputöö või muu projekt);
  • kellele ei ole samaaegselt eraldatud teisi firmastipendiume õpinguteks IT Kolledžis.

Kandideerimiseks tuleb saata e-kiri aadressile stipendium@itcollege.ee, kus teemareal(“Subject“) on “Tallinn 2017“: Kirjale tuleb lisada

  • Curriculum Vitae (kehtivate kontaktandmetega);
  • stipendiumi taotluse aluseks oleva projekti kirjeldus (link lõputöö kavandile või projekti lühikirjeldus).

Küsimused seoses kandideerimisega on oodatud e-posti aadressile stipendium@itcollege.ee. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi taotlust, kavandatava projekti seotust Tallinna linnale huvipakkuvate teemadega (vaata seni toetatud projektide loetelu) ja tudengi keskmist hinnet.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. märts 2017. a. kell 12.00

Lisainfo:
Merle Varendi
stipendiumiprogrammi koordinaator
e-post: merle.varendi@itcollege.ee
tel:    628 5812