TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Teadustööde konkurss

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid/RKRN koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga kuulutab välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi.

Konkursi eesmärk on:

  • väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
  • tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
  • teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, teenus vmt) ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud (soovitavalt) Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

Konkursi tingimused

  • konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt
    3. septembriks 2015 e-posti aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”;
  • igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga;
  • esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.

Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine

Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon hiljemalt 17. septembriks 2015.
Konkursi võidutöö teostanud isikut/uurimisgruppi tunnustatakse stipendiumiga Tallinna linna poolt, mille üleandmine toimub Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldataval Tallinna Ettevõtluspäeval 7. oktoobril.

Võidutöö peaauhind on 640 eurot.

Tallinna Ettevõtluspäev 2015 kohta leiab lähemat infot siit: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/ettevõtluspäev-2015

Vaata täpsemalt konkursi statuuti
Konkursil osalemiseks lae alla ankeet.

 

Lisainfo:
Jana Praun
telefon: 520 1345
e-post: info@rkrn.ee

Merle Varendi
e-post: merle@itcollege.ee