TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tulemusstipendium

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud stipendiumifondi arvelt kuulutab IT Kolledž välja stipendiumikonkursi

Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada tudengite suurepäraseid õpitulemusi õppekava täies mahus täitmisel. Stipendiumi maksmise aluseks on tulemusstipendiumi statuut Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilastele. 2016/2017 õppeaasta kevadsemestril määratakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud stipendiumifondi vahenditest 62 tulemusstipendiumi. Stipendiumi summaks on 500 eurot semestris (st. 100 eurot kuus perioodil veebruar – juuni 2017).

Stipendiumile on oodatud kandideerima tudengid:

  • kes õpivad täiskoormusega ja kellel on õppekava täidetud täies mahus (kumulatiivselt, 30 EAP semestri kohta arvestamata varasemate õpingute tunnustamist);
  • kes ei viibi 2016/2017 õppeaasta kevadsemestril akadeemilisel puhkusel;
  • kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 4,0;
  • kellel puuduvad õppevõlgnevused eelnevast semestrist.

Stipendiumile on õigus kandideerida tudengil, kellele on samaaegselt määratud mõni muu stipendium. Stipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu. Taotluse esitanud kandidaatidest koostatakse pingerida keskmise hinde alusel, võrdsete kandidaatide puhul arvestatakse läbitud õpingute mahtu.

Stipendiumile kandideerimine toimub ÕIS’is.

Küsimuste korral saada e-kiri aadressile: stipendium@itcollege.ee, kus teemareal (“Subject”) on märgusõna “Tulemusstipendium”.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2017. a kell 24.00

Lisainfo:
Merle Varendi
tel: 6 285 812