Koostöö

TTÜ IT Kolledž teeb mitmekülgset koostööd erinevate partneritega Eestis ja välisriikides. Senised koostöökogemused on järgmistes valdkondades: stipendiumid, õppetehnilise baasi laiendamine, lektorite vahendamine, praktika, avalikud loengud ja õppetöö rahvusvahelistumine.

Koostöö tulemusel on meie partneritel võimalik:

  • leida tudengite hulgast juba varakult tulevasi kaastöötajaid ehk vähendada personaliotsingu kulusid;
  • osaleda nende koolituse kujundamisel ning suunamisel ehk vähendada personali väljaõppe- ja koolituskulusid;
  • tutvustada tudengitele oma ettevõtet, tooteid ja tehnoloogiaid ning kaasata neid näit tootearendusse ehk vähendada turunduskulusid.

Lisaks Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmadele tunneb IT Kolledži vastu elavat huvi ka välismaailm.

Välisriikide kõrgetasemelised delegatsioonid külastavad oma Eesti visiitide käigus sageli ka IT Kolledžit ning kohtuvad kolledži esindajatega. Soovitakse õppida meie kogemusest ning arutletakse koostöövõimaluste teemal. Külaskäigud annavad IT Kolledžile suurepärase võimaluse tutvustada välisriikide esindajatele nii kolledžit kui ka IT-alase kõrghariduse arengut ja potentsiaali Eestis laiemalt.