TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

BeSt e-õppe programm

Programmi BeSt tulemusena tugevneb  Eesti Infotehnoloogia Kolledžis e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise ning pideva edasiarendamise toel taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ja õppe mitmekesisus, mis aitab kaasa õppijate mobiilsuse kasvu saavutamisele ning õppe kättesaadavuse paranemisele Eesti erinevates regioonides.

 Programmi käigus:

 – töötatakse välja E-kursused tasemeõppes ja täiendkoolituses (maht 85 EAP)

– luuakse interaktiivsed õpiobjektid  (maht 40 ÕO)

Programm kestab kuni 2013 aastani. Programm on loodud meetme “Teaduspoliitika ja korghariduse kvaliteedi arendamise” rakendamiseks. Programmi rakendusasutus on Haridus-ja Teadusministeerium ja programmi rakendusüksus on Sihtasutus Archimedes ning programmi elluviijaks on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Programmi kordinaator

Signe Ventsel
E-mail: signe.ventsel@itcollege.ee
Tel. +372 6285 833