TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Küberkaitse

Alates 2009 aasta sügisest kuni 2015 aasta sügiseni viiakse ellu “Administreerimise õppemooduli loomine koostöös RIA ja CERT Eestiga „Praktiline küberkaitse IT süsteemide administraatoritele“ projekti.

Projekt on seotud EV Kaitseministeeriumi poolt loodud strateegilise juhise Küberjulgeoleku strateegia 2008–2013 (vt http://www.valitsus.ee/failid/kuberjulgeolek.pdf )  alapeatükiga 3.3 „Infoturbealane väljaõpe ja täienduskoolitus“. Mainitud strateegiajuhis on heaks kiidetud Vabariigi valitsuse korraldusega nr 201 «Küberjulgeoleku strateegia 2008–2013»  8. maist 2008. a.

Projekti otseseks eesmärgiks on IT Kolledžis (ITK) IT süsteemide administreerimise õppekavale tasemeõppe moodul,  mis on kasutatav ka täiendusõppes. Valmistada kõrge kvalifikatsiooniga tasemeõppe kaudu ette  süsteemide administreerimise spetsialiste ning kohalikele omavalitsustele ja erafirmadele ette küberkaitse spetsialiste. Projekti uue lahendusena pakume:  virtuaalse labori-ja testkeskkonda õppe läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks.

Õppemooduli loomisel kaasatakse RIA ja tema hallatava küberkaitse keskuse CERT Eesti spetsialiste, kes ühtlasi on partneri staatuses. Lisaks täiendatakse õppemoodulit regulaarselt CERT Eesti ja erafirmade abiga. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse RIA eksperte.’

Projekti raames planeeritud tegevused:

  • Õppekava arendus, küberkaitse mooduli loomine; õpiväljundite kirjeldamine, õppematerjalide loomine õpilastele, õppejõududele ja iseõppijatele mahuga 10 ECTS
  • Interaktiivse virtuaalse laborikeskkonna loomine ja arendamine; kaugligipääsu tagamine laborikeskkonnale,
  • Õppejõudude koolitamine: uued õppematerjalid ja virtuaallabori kasutamine
  •  Pilootvoorude läbiviimine (tasemeõppe üliõpilased ja riigi ning kohalikke omavalitsuste It süsteemide administraatorid)
  • Tagasiside küsitlused ja kursuse materjalide hindamine
  • Õppematerjalide uuendamine vastavalt pilootkoolituse tulemusele
  • Kokkulepete sõlmimine RIA ja huvitatud erafirmadega mooduli pidevaks edasiarenguks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks
  • Olemasoleva IT süsteemide administreerimise tasemeõppe õppekava analüüs ning muutmine sobivaks täiendusõppe sisenditega
  • Tasemetestide väljatöötamine (kursusele pääsemiseks ja kursuse lõpetamiseks)

Projekt on leidnud rahastamist läbi SA Archimedese meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetmest “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö”. Projekti kogumaksumus on 157 456, 57 eurot, millest omafinantseering osa on 18,9%.

ESF

Projektijuht
Signe Ventsel
+ 372 6285 833