TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tuumikõppekavad

Alates 2010 aasta oktoobrist kuni 2013 aasta detsembrini viiakse kolledžis ellu „Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt“ projekti.

Projekti otseseks eesmärgiks on Eesti IKT kõrghariduse kvaliteedi parandamine ja konkurentsivõime tõstmine Läänemere piirkonnas läbi kahe IT Kolledži tuumik­õppekava (IT süsteemide administreerimine ning IT süsteemide arendamine) uuendamise (sh 3 uue tööturu vajadustele vastava kõrvaleriala väljatöötamise) ning valdkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise uuendusliku koostöömudeli loomise ning käivitamise.

Projekti elluviimisse on kaasatud mitmed osapooled. Partneri staatuses on järgmised ettevõtted: Elion Ettevõtted AS, AS EMT, Ericsson Eesti AS, AS Microlink Eesti, Oracle East Central Europe Ltd Eesti filiaal, Microsoft Estonia OÜ, Santa Monica Networks AS, TTÜ, TLÜ ja TÜ. Kaasatud partneritena panustavad projekti ka järgmised kohalikud ning rahvusvahelised üksused ITL, Cisco Systems Estonia OÜ, Vilniuse Kõrgkool, Vaasa Ülikool, Schmalkaldeni Tehnikakõrgkool.

Projekti käigus:

– uuendatakse IT süsteemide administreerimise ning IT süsteemide arendamise õppekavad (2010 – 2011)

– töötatakse välja või uuendatakse 16 täiendusõppekursust (2011)

– käib ettevõtetes praktikal 160 tudengit (2012 – 2013) ja 3 õppejõudu (2011 – 2013)

– kaasatakse õppetöösse 20 IT sektori praktikut ning 2 välisõppejõudu (2012 – 2013)

– osaleb õppetöös 40 välistudengit (2012 – 2013)

– ja palju muud vajalikku

Projekt on leidnud rahastamist läbi SA Archimedese meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetmest “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö”. Projekti kogumaksumus on 235 336,49 eurot, millest omafinantseerimise osa oli 5%.

Projektijuht

Marily Hendrikson

+372 6285 811