TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Toetajad

Kuldtoetaja

  NUTEK, rahaline toetus
  Oracle tarkvara, stipendium
  Sybase tarkvara, stipendium
  Microsoft tarkvara & OS; stipendium
SPSS Inc., tarkvara
  Swedbank, stipendium
  EMT, stipendium, labori seadmete ostmiseks rahaline toetus
  Elion, ET CUP + andmeside, stipendium; kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia arenduskeskus

 Miljonitoetaja

TeliaSonera, rahaline toetus maja ehituseks

Suurtoetaja

  Cisco Systems, võrguseadmed laborile
  Hewlett-Packard, riistvara, stipendium
  Telegrupp AS, Cisco labori arvutivõrkudeseadmed
  Ericsson, riistvara, telefonikeskjaam, kommunikatsooni- ja infotehnoloogia arenduskeskus

Toetaja

Siemens, riistvara (Voice-IP labor, paigaldatud TTÜ-s)
Tele2, stipendium
SEB Pank, stipendium
Santa Monica Networks, stipendium
Avatud Eesti Fond õppekirjandus, stipendium
Symantec õppetöö läbiviimine, stipendium
Skype toetus tudengiklubile
Starman AS, stipendium
Tallinna linn, stipendium
IBM, stipendium
Datel, stipendium
IM arvutid, riistvara (Macid)
Kungla Dialoog, stipendium
Nokia, stipendium
3K Group, riistvara (Wifi seadmed)
Sun Microsystems, riistvara
Liewenthal Electronics, stipendium
Mantador Estonia, stipendium
Helmes, riistvara
Privador, tarkvara
Baltic Computer Systems, stipendium, tarkvara

IT Kolledž tänab kõiki partnereid!