TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tallinna linna stipendiumi lisainfo

Ülevaade Tallinna Linna IT stipendiumiga tunnustatud projektidest: 

2009 aastal

 1. Sotsiaalkindlustusameti andmekogude kaardistamine. Stipendiaadi (Signe Tammesalu) töö tulemus moodustas osa lõputööst.
 2. Digiallkirja kogumise rakenduse „DiARa“ kirjeldus. Stipendiaat Andres Septer

2010 aastal

 1. ID-kaardi rakenduse terminal-server tugi (Tallinna Keskraamatukogu baasil). Kulutuste vähendamiseks on üha enam kasutusel Linux tarkvaral töötavaid terminal-server süsteeme, mille puhul on sageli probleemiks ID kaardi rakenduse toe puudumine. Stipendiaat (Lauri Võsandi) pakkus lahenduse Tallinna Keskraamatukogule.
 2. Ründed PHP rakenduskihile – toimemehhanismid ja kaitse nende eest. Stipendiaat (Elar Lang) analüüsis oma töös haavatavusi Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste veebilehtedel, millest informeeriti veebilehtede valdajaid. Projekti tulemused leiavad kajastamist linna IT teenistuse poolt koostatavates juhendites.
 3. Reaalainete õpet toetava robootikaplatvormi loomine. Stipendiaadi (Allan Vein) projekti eesmärgiks on reaalteaduste populaarsuse suurendamine koolinoorte seas ja õpitud teoreetiliste teadmiste seostamine praktiliste lahendustega.
 4. Fotoalbumite loomise raamat (Nupsu). Stipendiaat – Denis Firsov

2011 aastal

 1. Kuluefektiivne pilgu jälgimise lahendus.Prototüüplahenduse loomine inimese pilgu jälgimiseks arvutiekraanil. Projekti autor (Olavi Soosaar) tutvustas tulemusi Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.
 2. Väljundkaardirakenduse disain ja osaline arendus. Stipendiaadi (Kristjan Roosild) projekti lõpptulemusena valmisid soovitused rahvaloenduse uuringutulemuste visualiseerimiseks.

2013 aastal

 1. eKiirabi – seadmete ja rakenduste tsentraalne haldus.Stipendiaadi (Urmo Lihten) projekti eesmärgiks oli kiirabibrigaadi infoedastuse võimaluste parendamine.
 2. Veebirakenduste turvatestimine chivalo.com näitel.Projekti lõpptulemused kajastusid tudengi (Kermo Pajula) lõputöös

2014 aastal

 1. Riigi andmevahetuskihi X-tee sidumine ESRI geoinfosüsteemiga kohalikus omavalitsuses. Stipendiaat (Einar Kivisalu) projekti tulemusel on kajastatud lõputöös.

2015 aastal

 1. IT konfiguratsioonihalduse tarkvara valimine finantsasutusele (Vjatšeslav Jertsalov)
 2. Koondpaneel erinevatele monitooringusüsteemidele (Henri Ots)
 3. Konfiguratsioonihalduse parandamine Riigi Infosüsteemide Ametis (Maarja-Liisa Tammepõld)

2016 aastal

 1. 3D mängu kasutamine laste emotsionaalse intelligentsuse arendamiseks (Anna Carina Vainola)
 2. Aadressandmete süsteemi liidestamine Äriregistriga (Kristo Danilson)
 3. Kauglabor digitaalloogika harjutustundide jaoks (Ülari Ainjärv)

2017 aastal

 1. HTML5 sobivus ettevõtte mobiilse rakenduse alusena logistikaettevõtte näitel (Alisa Dudinova)
 2. Avaandmete avaldamine rakendusliidese kaudu Riigikogu Kantselei näitel (Otto Mättas)
 3. Kinnisvara kliendipäevade rakenduse analüüs City24.ee näitel (Lauri Laidna)

Tallinna Linnakantselei IT direktori stipendiumiprogrammi tutvustust kuula siit

Täiendav info stipendiumiprogrammi kohta:
e-post: stipendium@itcollege.ee