TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Toetajastatuut

Toetajate statuut kehtis kuni 31.07.2017

Kinnitatud IT Kolledži nõukogus
26.02.2002
Muudetud 05.03.2012

EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDŽI TOETAJATE STATUUT

1. Käesolev statuut reguleerib Eesti Infotehnoloogia Kolledžit (edaspidi EIK) otse või Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (edaspidi EITSA) vahendusel toetanud juriidiliste ja füüsiliste isikute (edaspidi isik) tunnustamist. Nende isikute hulka ei arvata EITSA asutajaid.

2. Isikule, kes on annetanud raha või vara, olenevalt annetuse või aja jooksul kogunenud annetuste väärtusest, omistatakse nimetus kuldtoetaja, suurtoetaja või toetaja:

2.1. kuldtoetaja nimetus omistatakse vähemalt 100 000 (sada tuhat) eurot või samas väärtuses vara annetanud isikule,

2.2. suurtoetaja nimetus omistatakse isikule, kes on kokku annetanud vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot või samas väärtuses vara;

2.3. toetaja nimetus antakse isikule, kes on kokku annetanud vähemalt 5000 (viistuhat) eurot või samas väärtuses vara;

3. Isikule, kes on teinud aasta jooksul suurima raha või vara annetuse omistatakse järgneval aastal nimetus aasta toetaja.

4. Äramärkimine koos lisanduvate tunnustustega vormistatakse EIK nõukogu otsuse alusel.

5. Kuld- ja suurtoetajate nimetused vaadatakse läbi kalendriaasta algul ja nende staatus vormistatakse selleks hetkeks kogunenud annetuste koguväärtuste põhjal. Aasta toetaja nimetatakse eelmise kalendriaasta annetuse alusel

6. EIK rektor annab kuldtoetajaile EIK õppeaasta lõpuaktusel nimelise plaadi. Plaat formaadis 150×300 mm valmistatakse kahes eksemplaris metallfototehnikas kulla värvi metallist ning lisaks kuldtoetaja ja EIK logodele, on sellel tekst:

IT KOLLEDžI KULDTOETAJA
(isiku nimi)
TÄNAME JA SOOVIME EDU
/allkiri/
Rektor Tallinn, (kuu, aasta).

Kuldtoetaja nimelise plaadi teine eksemplar eksponeeritakse nähtaval kohal IT Kolledžis.

7. Kuld- ja suurtoetajaile antakse IT Kolledži tänukiri ning võimalus enda tutvustamiseks ja reklaamimiseks EIK-s.

8. Kõigi toetajate (v.a. kuldtoetajad) logod eksponeeritakse EIK-s toetajate ühisel tahvlil.

9. Kõigi toetajate logod koos nimedega eksponeeritakse EIK koduleheküljel ning aastaülevaates.

10. Kuld- ja aasta toetaja staatuse omistamisel saadetakse välja sellekohane pressiteadaanne.

11. Aasta toetajad jäädvustatakse “Aasta toetajate galeriis.”