TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Kaugõpe

Kehtib kuni 2016/2017. õa õppima asunutele

Kaugõppes on võimalik õppida õppekavadel IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus. Kaugõpe on orienteeritud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada kõrghariduse töö/pere kõrvalt ning/või kes elavad Tallinnast kaugemal ja kelle iganädalane auditoorses õppetöös osalemine oleks raskendatud. Analoogselt päeva- ja õhtuõppega on ka kaugõppes võimalik õppida täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppes. Õpingute maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP, ing. k. ECTS). Õppekava nominaalkestus on 3 aastat; kaugõppe arvestuslik õppeaeg on 4 aastat (tulenevalt täiskoormuse nõude miinimummäärast (75% nominaalkoormusest)) ehk õppekava ained on jaotatud 8-le semestrile, millest lähtuvalt koostatakse ka tunniplaan.

NB! Kõrgharidusreformist tulenevalt 2013/2014 õa.-st kehtivate õppimistingimustega on võimalik tutvuda siin…

Kaugõppes moodustab auditoorne õppetöö kuni 25% õppeaine mahust. Oluline osakaal (vähemalt 75%) on tudengi iseseisval õppel, mille toetamiseks on õppekava ainekursused viidud e-õppe vormi ning õppematerjalid on kättesaadavad veebikeskkonnas. Valdavalt toimub õppejõu ja üliõpilaste suhtlemine e-õppe keskkonna/elektroonsete kanalite kaudu. Auditoorse õppetöö õppesessioonid on vähemalt kord kuus pikkusega kolm päeva (reede, laupäev, pühapäev).

Õpingute edukaks läbimiseks kaugõppe vormis on vajalik tugev enesedistsipliin ja enesemotiveerimise oskus.

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalustega saab tutvuda siin….