TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Linux (UNIX) algajale

Õppejõud: Edmund Laugasson (Koosseisuline õppejõud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis).
Toimumisaeg: 12,19, 21 aprill, kell 9.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Administreerimine
Maht: 24 akadeemilist tundi (õppe kogumaht jaguneb: 60% auditoorne töö 30% praktiline töö, 10% iseseisev töö)
Hind: 360 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Koolitusel tutvustame algajale või alustavale süsteemide kasutajale ja haldurile Linuxi põhitõdesid läbi teoreetiliste loengute ning praktiliste käsureal teostatavate harjutuste. Oodatud on IT spetsialistid, kellel puudub varasem Linuxi või UNIXi süsteemi haldamise või kasutamise kogemus või on teadmised lünklikud.

Eesmärk: Tutvustada algajale või alustavale süsteemide kasutajale ja haldurile Linuxi põhitõdesid läbi teoreetiliste loengute ning praktiliste käsureal teostatavate harjutuste. Eesmärk on pakkuda terviklikemaid Linuxi süsteemide haldamise algteadmisi.

Sihtgrupp: IT spetsialistid, kellel puudub varasem Linuxi või UNIXi süsteemi haldamise või kasutamise kogemus või on teadmised lünklikud.

Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Eelteadmised/eeldused: Arvutikasutuse elementaaroskused: teksti sisestamine klaviatuurilt, graafilise liidese kasutamine hiire abil, üldine ettekujutus arvuti ehitusest ning laiatarbetarkvarast. Kasuks tuleb inglise keele oskus.Oma Linux’i alaste oskuste hindamiseks proovi enesetesti.

Lühike sisukirjeldus: Koolitusel võetakse läbi erinevad Linuxi süsteeme puudutavad teemad, nagu süsteemi alglaadimisprotsess, kataloogihierarhia, kasutajate haldus, töö failidega, tarkvara paigaldamine kahe erineva pakihaldusvahendiga (rpm ja deb), keskkonnamuutujad, protsessid ning voogude suunamine, kõvakettahaldus ja partitsioneerimine, turvalisus. Kõik teemad läbitakse loenguvormis ning kinnistatakse käsureal praktiliste ülesannete lahendamise kaudu.

Tulemused ehk teadmised/oskused peale kursuse läbimist: Terviklikumad algteadmised Linuxi süsteemide toimimisest ning nende haldamiseks sobivatest võimalustest. Oskus teostada lihtsamaid Linuxi käsurea tegevusi süsteemide seadistamiseks ning administreerimiseks.

Hindamiskriteeriumid: Lõpus toimub teadmistekontroll lõputesti abil, mis annab koolitujale võrdlusmomendi tema varasemate teadmiste ja juurde omandatud teadmiste osas.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Õppekirjandus: LPIC-1: Linux Professional Institute Certification Study Guide (Roderick W. Smith).

 

Registreerumine koolitusele on suletud.