TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Protseduur


Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõputöö koostamise ja kaitsmise protseduur

1. Eesmärk:

Lõputöö koostamise ja kaitsmise protseduuri eesmärk on tagada  lõputöö koostamise  protsessi sujuv korraldus ja tulemuslikkus.

2. Õigusaktid, standardid ja muud õppeasutuse välise päritoluga dokumendid:

3. Protsessi alldokumendid (juhised, korrad, vormid):

Juhisdokumendid:

Vormid:

4. Protsessi käsitlusala ja ulatus:

Protsessi voodiagramm on koostatud kahes osas, tuues eraldi välja lõputöö koostamise ja kaitsmisega seonduva; Protsessiga seotud osapooled on õppurid, õppeosakond, prorektor, lõputöö juhendajad/konsultandid, õppekava juhid, kaitsmiskomisjoni liikmed.

5. Protsessi põhietapid ja vastutajad:

5.1. Lõputöö koostamine – vastutajaks üliõpilane.

5.2. Lõputöö protsessi korraldus – vastutajaks õppeosakond.
   5.2.1. Õppetöö spetsialist teeb lõputöö kavandi esitamise tähtajaks deklaratsioonide alusel esmase analüüsi potentsiaalsete lõpetajate kohta (kogutud ainepunktide arv, kohustuslike ja valikainete proportsioon, semestri deklaratsioon,       õppevõlgnevused ja kordussoorituse õigus jm.). Analüüs asub Kolledži sisevõrgus Kausta Õppetöö alamkaustas lõputöö (edaspidi: sisevõrgus kaustas lõputöö).

5.3. Lõputöö koostamise sisuline osa ja kaitsmine – vastutab prorektor.
   5.3.1. Esimese lõputöö seminari (teema, kavand, tähtajad) viib semestri teisel nädalal läbi prorektor kaasates vajadusel õppekavajuhte.
   5.3.2. Kevadsemestri 10 nädalal/sügissemestri 8 nädalal viib õppeprorektor koos õppekavajuhtidega läbi lõputöö vaheseminari.

 6. Protsessi tõestuse käigus tekkinud kirjed/tõendusdokumendid:

  • Analüüsitabel sisevõrgus kaustas lõputöö
  • Lõputöö kavand
  • Juhendaja arvamus
  • Retsensioon
  • Lõputöö
  • Kaitsmise protokoll
  • Kaitsmise salvestus 

7. Tulemusmõõdikud (näitajad) protsessi efektiivsuse mõõtmiseks:

  • Lõpetajate arv
  • Lõputööst loobunute osakaal
  • Lõputöö protsessiga rahulolu