TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ivar Krustok

Õppimas Soomes!

Õppisin 2011/2012 õppeaasta sügissemestril Soomes rakenduskõrgkoolis Haaga-Helia University of Applied Sciences. Tegu on Soomes tegutseva rakenduskõrgkooliga ning õpe toimus seal inglise keeles. Enamasti valisin samad ained, mis oleksin pidanud läbima Eesti õppekava kohaselt, kuid siiski võtsin ka mõned silmaringi laiendavad ained, näiteks soome keel ja üks aine, kus üritust tuli korraldada, mille läbi sain palju tuttavaid. Erinevus IT college ja selle kooli vahel seisnes peamiselt loengute ja praktikate eraldatuses. Kui meil on enamasti loengud ja praktikad eraldi seisvad, siis seal toimusid loengud ja praktikatunnid käsikäes. Lisaks oli seal väga palju grupitöid. Väga palju oli erinevaid kodus lahendatavaid ülesandeid, mis olid suhteliselt rasked, aga mingeid punkte ega hindeid selle eest ei saanud, lihtsalt pidi tehtud olema. Õppejõud olid seal väga vastutulelikud, kui midagi läks meelest või ei jõudnud õigeks ajaks, siis anti sulle kohe lisavõimalus ilma pikema selgitamiseta.

Ained olid soome ülikoolis kuidagi väga ebaühtlaselt jaotatud. Aine, mis oli väga kerge ja kestis terve semestri andis 3EAP, samas kui teine aine kestis pool semestrit ja oli 3-4 korda raskem, kuid andis samuti kõigest 3EAP. Üldiselt olidki enamus aineid soome koolis 3EAP’d.

Suureks üllatuseks oli see kui odav oli koolis lõunasöök. Korralik toiduportsjon ja jook maksid  kõigest 1.3€. Lisaks oli väga soodne ja mugav ühistransport, mis võimaldas kooli mineku ükskõik mis Helsingi otsast väga lihtsalt ja mugavalt.

Kõige suuremaks probleemiks oli sealne üliõpilaste kortereid üüriv asutus HOAS. Korter, kus ma elasin oli külm, kuni detsembri kuuni. Kurtmise peale öeldi mulle, et torustik on vana ja lihtsalt võtab aega, et kõik soojaks läheb. Kui asi juba naljast kaugele kiskus, saatsin uue kirja ja remondimees tuli ja probleem oli ikkagi radiaatorites. Õnneks ilmad olid soojad ja ei lase sellel ühel negatiivsel kogemusel enda kogemust seal rikkuda.

 

 

Üliõpilastele suunatud üritusi toimus seal väga palju, tuli lihtsalt silm peal hoida ja kiiruga registreerida, sest väga palju üritusi oli selliseid, kus kohtade arv oli väga piiratud. Enamus inimesed, kellega kohtusin, olid samuti välismaalt tulnud välisõpilased. Siiski kohtusin ka paljude toredate soomlastega, kes suhtusid minusse väga sõbralikult. Üldiselt toimus väga palju selliseid koosistumisi, kus keegi oli teinud oma koduriigi toite ja pakkus neid teistele ehk võimalus teiste kultuuri õppida oli suurepärane.

 

Kindlasti soovitan kõigil osa võtta Erasmuse projektist, sest see avardab silmaringi ja võimaldab kohata erinevast kultuurist pärinevaid inimesi. Alguses kahtlesin isegi, kas on mõistlik minna Soome, mis on nii lähedal ja sarnane meie kultuuriga. Tõsi, et soomlased on väga sarnased Eesti inimestele, aga kohtasin väga palju teiste riikide inimesi korealastest portugaalasteni. Seega eri rahvusest inimesi on võimalik kohata ja tundma õppida juba nii lähedal kui Soome!

Ivar Krustok
IT Kolledži IT süsteemide administreerimise tudeng
2011/2012 õppeaasta sügissemestril vahetusüliõpilasena Haaga-Helia rakenduskõrgkoolis, Soomes