TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Jaroslav Polovnikov

KEAs läbi erasmuse

Õppisin Taanis KEAs sügisel kolmandal semestril  „Computer Science“ prograami järgi.
KEA on suur kool, mis tekkis peale väikeste koolide ühendamist, nii et kooli hooned asuvad linnas erinevates kohtades. See ei tekita iseenesest mingisugust ebamugavust, kuna õppetöö toimub ühes ja samas majas ning klassis kogu semesri jooksul. Terves koolis ei ole ühtegi arvutiklassi või vähamalt  suurt kuvarit, eeldatakse, et kõigil on omad laptopid. Kui kellelgi ei ole, siis seda saab laenutada õppeosakonnas. Paljud klassiruumid on ebatavalised meie jaoks. Need on suht suured saalid, kus on gruppidena pandud lauad, toolid ja padjad. Tehtud on see selleks, et tudengid saaksid mugavalt töötada väikestes gruppis mitteametlikkus vormis (õhkkonnas). Just grupitöödest koosnebki suht suur osa õppeprotsessis. See on üldine õppeviis KEAs ja isegi kogus Taanis.
Pisut ebamugav oli see, et õppeprogrammist, mida tehakse kindla õppeaines teab ainult selle konkreetse aine õppejõud ( temal on üsna suur vabadus selles küsimuses). Nii et kui te tahate osaleda või kaalute veel mingis aines osalemist, siis peate te õppejõuga rääkima, selleks et aru saad, mis teid sellel ainel ees ootab. Ehk kogu infot programmist dekanaadist ei saa. Kuigi  pean mainima, et rahvusvahelise õppe spetsialist (Anne) püüab teha kõike, mis võimalik teie jaoks. Tegelikult kõik kooli töötajad püüavad teha kõike, mis võimalik, teie mugavuse jaoks, isegi rohkem, kui peavad ja see on meeldiv!
Kooli ja õppimise omapärad: grupitööd, enamasti suulised eksamid (seda ma tahaksin heameelega näha ka meie koolis), suure osa õppeprotsessist moodustasid praktilised tööd, kolmapäeviti kõikidel on  vaba päev, üsna mitteformaalsed suhted tudengi ja õppejõu vahel.
Minu  prograamis oli kolm ainet. Põhiline – Java, teine suur Networking (mis oli ka üsna tihedalt seotud javaga) ja kõige väiksema mahuga System development.  Kolmanda semestri Java on sellisel tasemel, et kui te läbisite Java kursust ainult IT Kolledžis, siis seda on vähe. KEA esimesel semestril õpitakse sama, mida IT Kolledžis pluss natuke rohkem. Erinevus on ka selles, et IT Kolledžis rohkem õpitakse, KEAs aga seda kõik tehakse, kõike mida me ainult kuulsime loengus. Semestri jooksul teid ootab umbes neli isesisvat tööd – tuleb teha väikesed programmid. Lõpus on suuline eksam. Networking on ka üsna hea ja kasulik aine, räägitakse võrkudest programmeerija vaatepilgust, pluss lomulikut programmeerimine javal. Väga hea õppejõud, kes räägib eriti hästi inglise keeles, teeb nalja ja räägib juttu mootorratastest. System development – sellest ainest ma kahjuks ei saa midagi eriti head öelda, kuna minu grupp oli õppejõul esimene, isegi vist esimene elus ja eelmisel tööl ei olnud ta ka sellega kokku puutunud. Nii et ta kahtles, mida ja kuidas meile õpetada ja andis meile ainult seda sama teooriat, mis raamatutes kirjas. Eksamit selle aine lõpus ei olnud. Ilmselt aine areneb!

Igal nädalal peale kooli on toimus homework cafe, kus kogenumad tudengid seletavad ja aitavad teid personaalselt kooli asjatega. Mind see väga aitas.
Igal reedel kell 14.00 tuuakse  kooli baari õlut ja tudengid lõõgastuvad  kella 00.00ni.
Kool organiseerib igasuguseid üritusi nii spetsiaalselt välistudengitele, kui kõikide teiste jaoks (saab jälgida facebookis). Kindlasti tasub liituda KEA grupiga facebookis, siis ei maga maha midagi.
Majutus oli väga hea ja isegi odavam, kui seda saaks ise leida. Transport on kallis, tasub osta kindlasti jalgratas (facebookis odavam). Toiduained: mõned sama hinnaga, mõned kallimad. Üldiselt ütleks, et elu ei ole  palju kallim kui Tallinas v.a. majutus.
Mingit musta tööd leida raske. Kui teil olemas kogemus IT valdkonnas, siis päris võimalik.

Lõpuks ma ütlen nii, et rahvusvaheline õpe on Kogemus, nagu näiteks kaitsevägi. Milliseks see kujuneb ja kas on see kindlasti vajalik teie elus, seda otsustab igaüks ise!

Jaroslav Polovnikov
IT Kolledži infosüsteemide analüüsi tudeng
2013/2014 õppeaasta sügissemestri vahetusüliõpilane Kopenhaagenis