TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Õppeteenused

Teenuste tasumäärad 2016/2017. õppeaastal

 1. Tagatisrahaga seotud pääsukaart (rahvusvaheline kiibiga üliõpilaskaartISIC Student) on tudengile tasuta.
  Tagatisraha ja asenduskaardi hind on kehtestatud vastavalt EÜL-i hinnakirjale. Riiklik üliõpilaspilet väljastatakse tudengile tema taotluse alusel üliõpilasesinduse poolt tasuta.
 2. Garderoobikapi võtme rent 5, (10 € õppeaastas). Garderoobikapi võtmeid väljastab valveadministraator.
 3. Vastavalt IT Kolledži nõukogu otsusele 10.03.2016 on määratud printimislimiit 50 lehte semestris – tasuta. Lõputöö eelkaitsmise läbinutele eraldatakse täiendavalt tasuta limiiti 50 lehte. Tasuta limiidi ületamisel printimistasu 0,05 € lehe kohta. Kasutamata jäänud limiit ei pikene järgmisesse õppeaastasse. Limiidi suurendamiseks või taasavamiseks tuleb teha ettemaks. Printimiskontrolli süsteemi haldab süsteemiadministraator.
 4. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA):
  – menetlustasu: 13 € avalduse kohta,
   ainepunkti tasu: 5 € 1 EAP kohta.
 5. Kordussoorituse tasu (REV ja OF tudeng) – 20 €.
 6. Korduskaitsmise (praktikaaruanne ja/või lõputöö) tasu (REV ja OF tudeng) – 43 €.
 7. Praktika läbimisel lihtmenetluse korras on REV/OF tudengile 1 EAP maksumus 31 €. (RE/RF tudengile on aine läbimine tasuta).
 8. Diplomi ja akadeemilise õiendi duplikaadi ning akadeemilise õiendi dublikaadi väljastamise tasu25 €

Erinevad tasud ja viivised tuleb teostada pangaülekandena, märkides selgituse lahtrisse nime ja ülekande otstarbe (nt. garderoobikapi rent, printimine).
Kõik ülekanded, välja arvatud punkt 1 alusel tehtavad, teostatakse VIITENUMBRI (tudengikood õis-ist) järgi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kontole
Swedbank EE682200221014396246  või
SEB Pank EE041010220009433011

Punkt 1 alusel tehtavate maksete saaja on Eesti Üliõpilaskondade Liit.