TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Infosüsteemide analüüs

Õppekava Infosüsteemide analüüsi eriala eesmärgiks on ette valmistada spetsialiste, kes tunnevad tasakaalustatult nii infotehnoloogia- kui ka ärisüsteemides toimivaid protsesse ning suudavad osaleda keerukate äri-IKT süsteemide, rakenduste või teenuste väljatöötamises.

Kvalifikatsioon

Õppekaval Infosüsteemide analüüs omandab üliõpilane teadmised ettevõtete info- ja äripoole ülesehitusest ja tuginedes mahukale praktikale, on lõpetajad võimelised töötama rakenduste integreerijatena, süsteemiarhitektidena, andmesüsteemide projekteerijatena ja süsteemianalüütikutena. Õpingute käigus omandatakse lisaks IKT-alasele baasharidusele süvendatud teadmisi analüüsi metoodikatest ja mudelitest.

Eriala põhiteadmised ja oskused väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajalikke õpiväljundeid:

 • süsteemianalüüsi meetodite tundmine;
 • teadmised nõueteinseneeria metoodikatest;
 • ettevõtte ja infosüsteemide modelleerimise ja projekteerimise meetodite tundmine (äriprotsesside modelleerimine, äridomeeni mudelid, kasutusmallide mudelid, andmemudelid, arhitektuurimudelid);
 • teadmised arendusprotsessi metoodikatest (RUP, XP).

Eriala tugiteadmised ja oskused väljendavad eriala toetavate distsipliinide alast ettevalmistust:

 • teadmised ettevõtte, IT ja infosüsteemide arhitektuurist;
 • teadmised IT süsteemide haldusprotsesside metoodikast (ITIL);
 • teadmised IT strateegiast, IT portfellide, programmide ja projektide haldusest;
 • projektijuhtimise baasoskused ja töögrupi juhtimise oskused.

Üldteadmised ja oskused väljendavad üldist haritust ja silmaringi:

 • suhtlemis- ja koostööoskus;
 • õppimis-, õpetamis- ning esinemis- ja veenmisoskus;
 • tehnilise inglise keele tundmine;
 • tehniliste publikatsioonide koostamise oskus;
 • hea kirjalik eneseväljendusoskus;
 • teadmised majandusteaduse ja ettevõttemajanduse alustest;
 • orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus).

Õpingute jätkamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogiateaduskonna magistriõppes, Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika erialade magistriõppes või väliskõrgkoolides.

Tutvu lähemalt õppekava ja -ainetega