TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT süsteemide administreerimine

Kvalifikatsioon

Õppekava IT süsteemide administreerimine  lõpetajad tunnevad sügavuti ajakohaste IT-süsteemide ülesehitust, näitajaid, funktsioone, on võimelised neid pidevalt muutuvates oludes töökorras hoidma, laiendama, ümberhäälestama ning osalema uute teenuste ja rakenduste projekteerimises.

Eriala põhiteadmised ja oskused väljendavad otseselt erialavaldkonnaga seotud ning tulevases kutsetöös vajalikke õpiväljundeid:

 • teadmised infosüsteemi arhitektuurist ja tehnoloogiatest ning vahenditest;
 • infosüsteemi komponentide administreerimise (võrk, infrastruktuur, rakendused, andmebaasid, teenused) põhioskused;
 • infosüsteemide seire (monitoorimise) teostamise oskused;
 • teadmised turvaanalüüsi teostamisest ja infosüsteemi kaitse tagamisest, uute lahenduste turvalisuse analüüsimisest;
 • süsteemide käideldavuse tagamisest ja tõstmisest ning kriisisituatsioonis süsteemi taastamisest;
 • olemasolevasse infosüsteemi uute infosüsteemi moodulite juurutamise ja integreerimise oskused.

Üldteadmised ja oskused väljendavad üldist haritust ja silmaringi:

 • suhtlemis- ja koostööoskus;
 • õppimis-, õpetamis- ja veenmisoskus;
 • tehnilise inglise keele tundmine;
 • dokumenteerimisoskus;
 • teadmised majandusteaduse ja ettevõttemajanduse alustest;
 • orienteerumine IT-ga seonduvates õiguslikes küsimustes (patendid, litsentsid, autoriõigus).

Õpingute jätkamise võimalused

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogiateaduskonna magistriõppes, Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna informaatika erialade magistriõppes või väliskõrgkoolides.

Tutvu lähemalt õppekava ja -ainetega