TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Külalisõpingud

IT Kolledži tudengid saavad kuni 10% ulatuses valida külalisüliõpilasena õppeaineid teiste kõrgkoolide akrediteeritud õppekavadest. Selleks tuleb esitada enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda külalisüliõpilase avaldus (doc), (rtf); külaliskoolile esitatakse dokumendid vastavalt teise kõrgkooli külalisüliõpilaseks vormistamise tingimustele.

Külalisõpingute eest tasub üliõpilane õppeteenustasu teisele kõrgkoolile seal kehtiva hinnakirja alusel, kui kõrgkoolidevahelises lepingus ei ole sätestatud teisiti.
Peale külalisõpingute läbimist tuleb esitada IT Kolledži õppeosakonda väljavõte läbitud õppeainetest.

Eesti Infotehnoloogia Kolledžil on sõlmitud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga koostöölepingud, mille alusel on riigieelarvelistel/riigifinantseeritavatel õppekohtadel õppivatel tudengitel võimalus läbida külalisüliõpilasena õppeaineid TTÜ infotehnoloogia teaduskonnas ja TÜ matemaatika-informaatikateaduskonnas ilma nende eest tasumata.