TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ettevõtte külastuse või ettevõtet tutvustava seminari korraldamine

 

Töökogemust omavatel tudengitel on võimalus tutvustada oma ettevõtet ja tegemisi kaastudengitele, korraldades ettevõttekülastuse või ettevõtet tutvustava seminari kolledžis.

Tudeng ei pea ise antud ettevõttes töötama, võib korraldada ka külastuse ettevõttes, mis tundub tudengile põnev ja IT valdkonda tutvustav.

 Selleks tuleb praktika spetsialistiga kokku leppida:

  • toimumise aeg;
  • toimumise koht;
  • külastusgrupi suurus.

*Praktika spetsialist teavitab üliõpilasi ja registreerib grupi.

Külastuse või seminari ettevõtet tutvustava ettekande soovitav ülesehitus:

  • ettevõtte tutvustus;
  • tegevusvaldkond;
  • seotus ITK valdkonnaga;
  • IT põhiteenused;
  • mille üle uhkust tunda, millised on trendid;
  • praktika ja karjäärivõimalused ettevõttes.

Ajaline maht võiks olla maksimaalselt 1,5 tundi. Külastust või seminari võib korraldada ka grupitööna (kuni 3 inimest).