TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ettevõtteanalüüs

 

Ettevõtte analüüsi koostamine (eeldab ettevõttes töötamist)

Analüüsi pikkus on ca 4-5 lk.

Alljärgnevalt on toodud loetelu punktidest, millest koosneb analüüs. Väiksemate ettevõtete puhul on soovitatav koguda andmeid kõikide juhtnööris toodud punktide kohta. Suuremate ettevõtete puhul on võimalik keskenduda üksikutele teemadele (näit. turg ja tooted, organisatsiooni struktuur, kliendid jm).

 • Analüüsi struktuur
 • omandivorm (aktsiaselts, osaühing, mittetulundusühing vm);
 • juhtimis- ja administratiivne struktuur, struktuuri skeem;
 • asukoht;
 • ettevõtte ajalugu;
 • missioon (miks ettevõte eksisteerib ja kellele teda vaja on?);
 • tegevusvaldkonna üldkirjeldus;
 • käive, kasum, muud finantsnäitajad;
 • ettevõtte turg, tooted, kliendid;
 • koostöö teiste ettevõtetega, strateegilised partnerid, kontserni liige;
 • töötajate arv, kvalifikatsioon;
 • hooned, seadmed jm tootmisressursid;
 • IT kasutamine ettevõttes, sellest tulenev efekt tootmisprotsessis või klienditeeninduses, IT-süsteemide kirjeldus (arvutivõrk, andmebaasid);
 • IT-arengukava ettevõttes;
 • tarkvara ja riistvarapoliitika, turvapoliitika;
 • töötajate IT-alased oskused ja koolitus;
 • ettevõtte IT- süsteemide kirjeldus ja analüüs;
 • ettevõtte sobivus praktikakohana.

Kust leida infot?

Andmete kogumiseks on kõige kiirem ja otstarbekam töövahend Internet ning ettevõtete koduleheküljed.

Muud allikad: majandusajakirjandus, majandusaasta aruanded, börsiinfo. Alati võib vastuste saamiseks pöörduda otse ettevõtte poole. Andmete leidmiseks tuleb sageli siiski vaeva näha ning vahel mõnda vajalikku infot ei leiagi. Näiteks võib ettevõttel puududa arengustrateegia või vastav teave ei ole avalik. Otstarbekas on analüüsis viidata andmete puudumisele ühe või teise punkti kohta. (Siis on selgelt näha, et andmeid on otsitud ning andmete puudumise fakt on ka info.) Samuti on analüüsi käigus otstarbekas keskenduda mõnele huvipakkuvamale punktile, näiteks konkurendid või kliendid ning analüüsida nende arvamusi, tooteid võrdluses analüüsitava ettevõttega.

Eelanalüüsis tuleb viidata informatsiooni allikatele.

Analüüs saadetakse praktika spetsialistile.