TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Memo

 

MEMO

Ettevõttekülastusest/seminarist või avalikust loengust on vaja esitada dokumenteeriv ja analüüsiv memo.

 

Memo vormistamine

Kellele: EIK praktika spetsialist

Kellelt: Eesnimi Perenimi, õppekava ja rühm

Esitamise kuupäev: 7.08.2013

Teema: Karjääripäev Hansapangas 27.02.2012

 

Memo sisu

  • Sissejuhatus

Lühikeses sissejuhatuses (1-2 lauset) on välja toodud memo kirjutamise eesmärk ehk see, milleks antud memo üldse kirjutati. Memo saajal peab olema võimalik piirduda paari esimese lause lugemisega, et aru saada, milleks memo saadeti.

  •  Analüüs

Objektiivne kirjeldus, mida tutvustati, millest räägiti. Tuua välja endale olulised teemad ja neid analüüsida. Ettevõtte külastuse/seminari puhul kirjeldada ettevõtte profiili, kasutatavaid IT-lahendusi, praktika- ja karjäärivõimalusi.

  • Kokkuvõte

Tulemused, järeldused, võimalused edasiseks arenguks ja näiteks koostööks. Kui kohtumise või külaskäigu sisu sõnadesse ümber panemisega on raskusi, siis on memo kirjutades (ja tegelikult juba kohtumise/külaskäigu raames) hea mõelda küsimusele- Mida ma sellest külastusest/seminarist/tutvustusest enda jaoks sain ja õppisin?

  • Keelekasutus

Keeleliselt peab tekst olema formaalne, selge ja objektiivne. Kui isiklik arvamus tundub kohane või vajalik, tuleb see sellisena ka selgelt välja tuua.