TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Praktika osaülene perioodikokkuvõte

 

Kui praktika läbitakse osadena (erinevad ettevõtted), siis tuleb iga osa kohta esitada praktika osaülene perioodikokkuvõte.

Osaülese perioodikokkuvõtte eesmärgiks on anda kokkuvõtlik ülevaade praktika jooksul sooritatud tegevustest ja analüüsida saadud kogemust. Kirjeldatakse projekte, milles praktika käigus osaleti ning tööülesandeid, mida lahendati. Milliseid töömeetodeid kasutati ja milliseid ressursse nende lahendamiseks vajati. Kokkuvõttes anatakse ülevaade ka praktikaettevõttest, sealhulgas ettevõtte IT süsteemidest. Analüüsitakse isiklikku praktika sooritust, sh rakendatud akadeemilisi oskusi ja olemasolevate oskuste arengut praktika käigus ning antakse hinnang praktikakogemusele ja praktika juhendamisele. Samuti analüüsitakse ettevõtte sobivust praktikaettevõtteks ja antakse tagasisidet kolledži praktikakorraldussüteemile.

Kokkuvõtte peab olema vomistatud vastavalt EIK_kirjaliketööde_koostamise_vormistamise_juhend ja sellele sätestatakse lõpparuande nõudeid.

Osaülene perioodikokkuvõte esitatakse praktika spetsialistile koos allkirjastatud (soovitavalt digitaalselt) praktikajuhendaja Praktikandi_hindamise_VORM-iga  hiljemalt 7. tööpäeval peale praktikaperioodi lõppu.

NB!  2016 a. kevadsemestri osaülesed perioodikokkuvõtted tuleb saata praktika spetsialisti e-mailile hiljemalt 23. mai 2016!