TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Praktika kohustuslikud eeldusained

 

Praktikale võib asuda õppur, kes on eelnevalt sooritanud vastava õppeaine (Ettevõttepraktika I, Ettevõttepraktika II, Ettevõttepraktika) kohustuslikud eeldusained.

 

IT SÜSTEEMIDE ARENDUS

Kohustuslikud eeldusained
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
I244 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
I231 Algoritmid ja andmestruktuurid
I237 Riistvaralähedane programmeerimine
I243 Programmeerimine C# keeles
I245 Andmebaasisüsteemide alused

Soovituslikud eeldusained
I377 Veebirakendused Java baasil
I371 Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine
I302 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine 

 

IT SÜSTEEMIDE ADMINISTREERIMINE

Kohustuslikud eeldusained
I244 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
I232 Võrgu administreerimine, marsruuterid
I233 Operatsioonisüsteemid administreerimine ja sidumine
I370 Windows-tööjaamade haldamine
I245 Andmebaasisüsteemide alused
I378 Andmeturve ja krüptoloogia
I386 Windows Server administreerimine

Soovituslikud eeldusained
I113 IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes
I387 Skriptimiskeeled
I241 Sidevõrgud
I302 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine
I385 IT infrastruktuuri teenused (valikaine)

 

INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜS

Kohustuslikud eeldusained
I250 Tarkvaratehnika
I230 Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine
I244 Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine
I245 Andmebaasisüsteemide alused

Soovituslikud eeldusained
I354 Tarkvaraarenduse metoodikad
I355 IT arhitektuur
I358 Ärianalüüsi tehnikad ja äriloogikate modelleerimine
I337 Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine II
I382 Projekt
I381 Unifitseeritud tarkvaraarenduse protsess

 

TEHNOSUHTLUS 

Kohustuslikud eeldusained
I225 Tekstiõpetus
I230 Infosüsteemi analüüs ja projekteerimine
I244 Võrgurakendused I: klient-server -süsteemide ehitamine
I330 Kommunikatsiooni juhtimine
I374 Kultuuridevaheline kommunikatsioon

Soovituslikud eeldusained
I008 IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid
I200 Programmeerimise algkursus Java baasil
I247 Veenmiskunst
I248 Turu-uuringud
I337 IS projektid ja nende juhtimine II
I383 Projekt