TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Motivatsioonikiri

 

Motivatsioonikirjas juhitakse VÕTA komisjoni tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele tööalastele saavutustele. Kirjutades põhjendatakse, miks peaks komisjon taotlust rahuldama.

Motivatsioonikirja maksimaalne pikkus on tavaliselt üks lehekülg (Times New Roman, kirjasuurusega 12).

Motivatsioonikiri kujundatakse lõikudega teemade kaupa:

  1. Esimeses lõigus esitatakse põhjus, miks taotlus esitatakse. Loetletakse oma seniseid töökogemusi, nimetatakse ametikohti ja kirjeldatakse ülesandeid.
  2. Teises lõigus rõhutatakse oma oskuste ja kogemuse juures just neid aspekte, mis on otseselt seotud õpitava erialaga. Põhjendatakse.
  3. Kolmandas lõigus tehakse lühike kokkuvõte. Lisaks täpsustatakse, et kirjale on lisatud vajalikud tõendavad dokumendid (sertifikaadid, tunnistused vm).

 Kirja lõppu lisatakse oma nimi ja kontaktandmed.