TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Praktika läbimine lihtmenetlusega

 

Praktika läbimine lihtmenetlusega

VÕTA komisjoni positiivne otsus praktika lihtmenetluse teel läbimise kohta tähendab seda, et:

  • ei sõlmita praktikalepingut;
  • ei esitata jooksvaid praktikaülesannete ülevaateid (perioodikokkuvõtteid/blogi sissekandeid);
  • ei määrata praktika juhendajat;
  • loetakse arvestatuks aine(d) Ettevõttepraktika I (ja soovi korral ka Praktikatutvustus); õppeaine(d) kantakse sooritustesse semestri jooksul;
  • antakse võimalus läbida aine Ettevõttepraktika II ja Ettevõttepraktika (alates 13/14 õa. õppekava) lihtmenetluse korras;
  • õppur deklareerib aine Ettevõttepraktika II või Ettevõttepraktika ja esitab ning kaitseb praktika lõpus lõpparuande.

 

VÕTA komisjoni otsus on nähtav ÕIS-is õppuri taotluses (Lõplik otsus). Lihtmenetluse taotlemisel on positiivses otsuses küll märgitud ”mittearvestatud” (ainet töökogemuse alusel sooritustesse üle kanda ei ole võimalik), kuid otsuse kommentaar ütleb, et tudengil lubatakse praktika läbida lihtmenetluse teel.