TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Tööandja tõend

 

Tööandja tõend on kirjalik dokument, mis tõendab mingit fakti. Organisatsioon annab tõendi välja kui on vaja tõendada organisatsiooniga seotud fakti, näiteks kinnitada isiku kuuluvust, mingit olukorda vm.

Tõend vormistatakse kirjaplangile.

Tööandja tõend on dokument, mis tõendab, et tõendatav isik töötab [ettevõtte nimetus] ettevõttes [ametikoha nimetus] ametikohal ja omab erialasel tööl täistööajaga vähemalt aastast tööstaaži.