TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Ignite stipendiumi statuut

Ignite stipendium IT Kolledži tudengile

Ignite stipendiumifond on loodud väärtustamaks Eesti Infotehnoloogia Kolledži (IT Kolledži) tudengite huvi enesearendamisel uudsemate tarkavaraarenduse metoodikate valdkonnas. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul.
Stipendiumi suurus ja stipendiumite arv määratletakse annetuslepingu sõlmimisel Ignite OÜ’ga

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • stipendiumi kandidaat on IT Kolledžis immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga üliõpilane;
  • kandidaadil on  õppekava täidetud 120 EAP tasemel;
  • kandidaadil puudub töösuhe konkureeriva IT ettevõttega;
  • kandidaadile ei ole eraldatud muud rahalist stipendiumi õpinguteks IT Kolledžis.

Stipendiumile kandideerimise täiendavad eeldused, tingimused ja stipendiumitaotluste esitamise tähtaja määrab stipendiumikomisjon ning need tuuakse ära stipendiumikonkursi kuulutuses.
Stipendiumikonkurss viiakse läbi vastavalt annetuslepingus sätestatud tähtaegadele. Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja EITSA, IT Kolledži ja annetaja veebilehekülgedel ning postiloendites. Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud stipendiumitaotluste alusel stipendiumikomisjon, kus stipendiumi annetajal on enamushääleõigus. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate stipendiumikonkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel. Stipendium määratakse konkreetsetele üliõpilasele ja komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ning otsus ei kuulu vaidlustamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt stipendiumi(te)le kvalifitseeruvaid kandidaate. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab EITSA juhatus käskkirjaga stipendiumikomisjoni protokolli alusel.

Stipendium makstakse välja stipendiumiperioodi peale jagatuna võrdsetes osades. Stipendiumi periood on üks semester (viis kuud). Stipendium ei pikene automaatselt järgmisele semestrile. Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks.

Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon, kuhu kuulub ka annetaja esindaja.

Vaata konkursikuulutust  –   Ignite_stipendium!

Kinnitatud annetuslepinguga nr 11-01-28-01
Muudetud stipendiumikomisjoni koosoleku otsusega nr. 5-1/12-4 29.02.2012