TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

BCS stipendiumi statuut

Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS stipendiumifond on loodud motiveerimaks edukate Eesti Infotehnoloogia Kolledži (IT Kolledž) tudengite õpinguid ja väärtustamaks üliõpilaste tulemuslikkust eksamite ja arvestuste sooritamisel. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul.
Stipendiumi suurus ja stipendiumite arv määratletakse annetuslepingu sõlmimisel Baltic Computer Systems AS’iga.

Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kes on:

  • IT Kolledžis immatrikuleeritud üliõpilased.
  • Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud.
  • Kandidaadid, kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud.

Muud stipendiumile kandideerimise eeldused, tingimused ja stipendiumitaotluste esitamise tähtaja määrab stipendiumikomisjon ja need tuuakse ära stipendiumikonkursi kuulutuses.

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja IT Kolledži veebilehekülgedel ning postiloendites. Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud stipendiumitaotluste alusel stipendiumikomisjon. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate stipendiumikonkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel. Stipendium määratakse konkreetsetele üliõpilasele ja komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ning otsus ei kuulu vaidlustamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt stipendiumi(de)le kvalifitseeruvaid kandidaate. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab IT Kolledži rektor käskkirjaga.

Stipendium makstakse välja stipendiumiperioodi peale jagatuna võrdsetes osades. Stipendiumi periood on üks semester.  Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks.

Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon.

 

Vaata stipendiumi konkursikuulutust

 

Kinnitatud annetuslepinguga 11-01-26-01 18.02.2011
muudetud annetuslepinguga 4 – 6/1-14     17.01.2014