TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Telia stipendium

Telia Stipendium

Telia Eesti (endine Telekom Eesti) õppestipendiumide fond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži (IT Kolledži) tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi suurus ja stipendiumite arv on määratletud annetuslepingu sõlmimisel AS Eesti Telekomiga.

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • Stipendiumi kandidaat on IT Kolledžisse immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik;
  • Õpib täiskoormusega, st. iga õppeaasta lõpuks on täidetud kumulatiivselt 75% õppekava mahust;
  • Stipendiumile ei saa kandideerida tudengid esimesel õppesemestril;
  • Stipendiumi kandidaadi kaalutud keskmine hinne eelneval semestril on vähemalt 4,0;
  • Stipendiumile kandideerimise eelduseks on töösuhte puudumine konkureerivate telekomi ettevõtetega;
  • Kandidaadile ei ole eraldatud mõnda muud rahalist stipendiumi õpinguteks IT Kolledžis (välja arvatud riiklikud stipendiumid).

Muud stipendiumile kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab stipendiumikomisjon ja need tuuakse ära stipendiumikonkursi kuulutuses.
Stipendiumikonkurss viiakse läbi kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja IT Kolledži veebilehekülgedel ja postiloendites.

Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud sooviavalduste põhjal stipendiumikomisjon, kus Telia Eesti AS esindajate otsus on 51 % osakaaluga. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate stipendiumikonkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust ehk motivatsiooni; perspektiivikust tööturul (sh stipendiumit eraldavas ettevõttes) ja valitud erialavaldkonna arendamisel Eestis tervikuna ning tudengi õpitulemusi ja stipendiumikandidaadi kohta eelmise semestri õppeedukuse pingereas. Otsuse kujundamiseks on aega minimaalselt 2 nädalat alates taotluste laekumisest stipendiumikomisjoni liikmetele.

Stipendium määratakse konkreetsetele õppuritele. Komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ja otsus ei kuulu ka vaidlustamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt konkursitingimustele vastavaid kandidaate. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab Kolledži rektor käskkirjaga, stipendiumikomisjoni protokolli alusel.

Stipendium makstakse välja stipendiumiperioodi peale jagatuna võrdsetes osades. Stipendiumi periood on üks semester (viis kuud). Stipendium ei pikene automaatselt järgmisele semestrile. Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks.

Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud vaidlused lahendab stipendiumikomisjon.

Vaata Telia stipendiumi konkursikuulutust

 

Kinnitatud annetuslepinguga 4-6/5-14 18.09.2014