TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Elioni stipendiumi statuut

Elioni stipendium IT Kolledži tudengile

Elioni õppestipendiumide fond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži (IT Kolledži) tudengite õpinguid. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi suurus ja stipendiumite arv määratletakse annetuslepingu sõlmimisel Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga.

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • Stipendiumi kandidaat on IT Kolledžisse immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
  • Õpib täiskoormusega, st. iga õppeaasta lõpuks on täidetud kumulatiivselt 75% õppekava mahust.
  • Õppevõlgnevuste puudumine (v.a mõjuvatel põhjustel).
  • Stipendiumile ei saa kandideerida tudengid esimesel ja viimasel õppesemestril.
  • Stipendiumi kandidaadi kaalutud keskmine hinne eelneval semestril on vähemalt 4,0.
  • Töösuhte puudumine Eesti Telekom ettevõtetega (v.a. juhul, kui kandidaat ei saa EMT, Elioni või Microlinki poolt muud rahalist toetust seonduvalt õppetööga).
  • Kandidaadile ei ole eraldatud mõnda muud rahalist stipendiumi õpinguteks IT Kolledžis.

Muud stipendiumile kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab stipendiumikomisjon ja need tuuakse ära stipendiumikonkursi kuulutuses. Stipendiumikonkurss viiakse läbi kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris. Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja  IT Kolledži veebilehekülgedel ja postiloendites.

Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud sooviavalduste põhjal stipendiumikomisjon, kus Elionil on 51 % kaaluga hääl ja IT Kolledžil on 49 % kaaluga hääl. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate stipendiumikonkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust ehk motivatsiooni; perspektiivikust tööturul (sh stipendiumit eraldavas ettevõttes) ja valitud erialavaldkonna arendamisel Eestis tervikuna ning tudengi õpitulemusi (sh algava semestri deklaratsiooni) ja stipendiumikandidaadi kohta eelmise semestri õppeedukuse pingereas.

Otsuse kujundamiseks on aega minimaalselt 2 nädalat alates taotluste laekumisest stipendiumikomisjoni liikmetele.
Stipendium määratakse konkreetsetele õppuritele. Komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ja otsus ei kuulu ka vaidlustamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt konkursitingimustele vastavaid kandidaate. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab Kolledži rektor käskkirjaga, stipendiumikomisjoni protokolli alusel.

Stipendium makstakse välja stipendiumiperioodi peale jagatuna võrdsetes osades kuu lõpus. Stipendiumi periood on üks semester (viis kuud). Stipendium ei pikene automaatselt järgmisele semestrile. Juhul, kui stipendiaat ei ole oma õpingute kinnitamiseks IT Kolledžis esitanud õppekava järgselt täitmisele kuuluvas mahus deklaratsiooni vastavalt IT Kolledži õppekorralduse eeskirjale, siis stipendiumi välja ei maksta. Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks.

Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud vaidlused lahendab stipendiumikomisjon.

Vaata Elioni stipendiumi konkursikuulutust!

 

Kinnitatud IT Kolledži stipendiumifondi komisjoni poolt 31. mail 2001,
muudetud 17. juulil 2002
Alates augustist 2003 on AS Eesti Telefoni uus ärinimi Elion Ettevõtted Aktsiaselts.
muudetud 25.augustil 2005 ja 9.juulil 2008
muudetud 19.juunil 2009 (protokoll 5-1/09-8)