TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Elisa stipendiumi statuut

Elisa stipendium IT Kolledži tudengile

Elisa stipendiumifond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži (IT Kolledž) tudengite õpinguid ja väärtustamaks üliõpilaste häid tulemusi õpingutes. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul.
Stipendiumi suurus ja stipendiumite arv määratletakse annetuslepingu sõlmimisel Elisa Eesti AS-iga.

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  • IT Kolledžis immatrikuleeritud täiskoormusõppe üliõpilased, v.a. esimese õppeaasta tudengid sügissemestril.
  • Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud.
  • Kandidaadid, kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud ja kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 3,6.
  • Kandidaadile ei ole eraldatud muud rahalist stipendiumi õpinguteks IT Kolledžis.

Muud stipendiumile kandideerimise eeldused, tingimused ja stipendiumitaotluste esitamise tähtaja määrab stipendiumikomisjon ja need tuuakse ära stipendiumikonkursi kuulutuses.

Stipendiumikonkurss viiakse läbi kaks korda õppeaastas septembris ja veebruaris. Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja EITSA ja IT Kolledži veebilehekülgedel ning postiloendites. Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud stipendiumitaotluste alusel stipendiumikomisjon, kus Elisa Eesti AS esindaja osakaal on 51% häältest. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate stipendiumikonkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel. Stipendium määratakse konkreetsetele üliõpilasele ja komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ning otsus ei kuulu vaidlustamisele. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab EITSA juhatus käskkirjaga stipendiumikomisjoni protokolli alusel. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt stipendiumi(te)le kvalifitseeruvaid kandidaate.

Stipendiumi periood on üks semester ja stipendium makstakse välja stipendiumiperioodi peale jagatuna võrdsetes osades. Stipendium ei pikene automaatselt järgmisele semestrile. Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks.

Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon, kuhu reeglina kuulub ka annetaja esindaja.

Vaata ka Elisa stipendiumi konkursikuulutust

Kinnitatud annetuslepinguga nr. 11-01-27-01 1.septembril 2011
muudetud annetuslepinguga nr. 12-01-27-01  12.september 2012