TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Hansab stipendiumi statuut

Hansab stipendium IT Kolledži tudengile

Hansab’i stipendiumifond on loodud motiveerimaks parimate Eesti Infotehnoloogia Kolledži (IT Kolledž) tudengite õpinguid ja väärtustamaks üliõpilaste suurepäraseid tulemusi õppeprotsessis. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul.

Stipendiumile saavad kandideerida järgmistele tingimustele vastavad üliõpilased:

    1. IT Kolledžis immatrikuleeritud täiskoormusõppe üliõpilased, v.a. esimese õppeaasta tudengid sügissemestril.
    2. Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud.
    3. Üliõpilased, kellel on kohustuslikult täitmisele kuuluva õppekava maht täidetud ja kelle kaalutud keskmine hinne eelneval semestril oli vähemalt 3,8.
    4. Üliõpilased, kellele ei ole eraldatud samaaegselt teist ettevõtte stipendiumi õpinguteks IT Kolledžis.

Muud stipendiumile kandideerimise eeldused, tingimused ja stipendiumitaotluste esitamise tähtaja määrab stipendiumikomisjon ja need tuuakse ära stipendiumikonkursi kuulutuses.

Stipendiumi suurus, stipendiumite arv ja stipendiumikonkursside toimumise sagedus sätestatakse annetuslepingus Hansab AS-ga. Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja IT Kolledži ja annetaja veebilehekülgedel ning postiloendites. Stipendiumi eraldamise otsustab tähtajaks laekunud stipendiumitaotluste alusel stipendiumikomisjon, kus stipendiumifondi esindajal on 51% häältest. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate stipendiumikonkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel. Stipendium määratakse konkreetsetele üliõpilasele ja komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ning otsus ei kuulu vaidlustamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt stipendiumi(de)le kvalifitseeruvaid kandidaate. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab IT Kolledži rektor käskkirjaga.

Stipendiumi periood on üks semester (viis kuud) ja see ei pikene automaatselt järgmisele semestrile. Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks.

Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon, kuhu reeglina kuulub ka annetaja esindaja.

Vaata Hansab stipendiumikuulutust

Kinnitatud annetuslepinguga  nr. 13-01-31-01  04.02.2013.a.