TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži stipendiumi statuut

Eesti Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi: IT Kolledž) stipendiumifond on loodud väärtustamaks IT Kolledži tudengite ühiskondlikku aktiivsust ja huvi enesetäiendamise vastu.

IT Kolledži stipendiumi on võimalik:

  • taotleda üliõpilasesinduse tegevuses aktiivselt osaleval üliõpilasesinduse liikmel;
  • taotleda üliõpilastel, kes esindavad Kolledžit rahvusvahelistel intensiivkursustel, võistlustel või muudel üritustel;
  • määrata rektori otsusel muu silmapaistva tegevuse eest.

1. Stipendiumi suurus ja selle eraldamine.

1.1. Üliõpilasesinduse stipendiumi suurus on kuni 32 (kolmkümmend kaks) eurot kuus ja stipendium määratakse kümneks kuuks (september kuni juuni). Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja üliõpilasesinduse kinnitamisel ja otsuse teeb stipendiumikomisjon kuhu kuulub üliõpilasesinduse esimees. Kasutamata jäänud stipendium ei kuulu ümberjagamisele, st ei jää stipendiumifondi. Rektoril on õigus ilma üliõpilasesinduse poolse taotluseta vähendada stipendiumi summat või lõpetada stipendiumi maksmine juhul kui on tõendeid üliõpilasesinduse tegevusetuse kohta.

1.2. Kolledži esindamise stipendiumi suurus ja stipendiumite arv määratletakse igal õppeaastal Kolledži rektori otsusega vastavalt eelarvele. Stipendiumile kandideerimise eeldused, tingimused ja stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg määratletakse konkreetse stipendiumi konkursikuulutuses. Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja IT Kolledži veebileheküljel ja postiloendites. Stipendiumi eraldamisel hinnatakse kandidaate konkursi tingimustes sätestatud kriteeriumide alusel ja otsuse teeb laekunud taotluste alusel Erasmus komisjon või stipendiumikomisjon. Stipendium määratakse konkreetsetele üliõpilasele ja komisjon ei ole kohustatud stipendiumi määramise otsust põhjendama ning otsus ei kuulu vaidlustamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium(id) välja andmata kui ei ole piisavalt stipendiumi(te)le kvalifitseeruvaid kandidaate.

1.3. Stipendium silmapaistva tegevuse eest määratakse rektori käskkirjaga stipendiumifondi/Kolledži eelarve vahenditest.

2. Stipendiumi kinnitamine ja maksmine

2.1. Stipendiumi(te) eraldamise kinnitab IT Kolledži rektor käskkirjaga stipendiumi eraldanud komisjoni protokolli alusel. Üldjuhul makstakse stipendiumid välja otsuse langetamise järgselt 20. kuupäeval või muul rektori käskkirjas sätestatud tähtajal.Üliõpilasesinduse liikmetele stipendiumi maksmise otsustab stipendiumikomisjon kaks korda õppeaastas.

2.2. Kolledži stipendiumile on õigus kandideerida ka tudengitel kellele on määratud stipendiumikomisjoni otsusega muu stipendium. Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi maksmine temale lõpetatakse ja kasutamata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi tulevaste konkursside jaoks v.a üliõpilasesinduse stipendium, kui üliõpilane jätkab akadeemilisel puhkusel olles aktiivset tegevust üliõpilasesinduses.

2.3. Võimalikud stipendiumikonkursi väljakuulutamise ja stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon.

Tutvu konkursikuulutusega – IT Kolledži stipendium

Kinnitatud IT Kolledži Nõukogus 15.11.2013 protokoll nr. 3C-1/13-6
muudetud IT Kolledži nõukogu otsusega  12.03.2015 protokoll 3-27/2-15